İslahatlar icmalı

DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ: QƏBUL İMTAHANLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI DƏYİŞİKLİKLƏR

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 24 fevral, 2017 tarixli Azərbaycan Respublikasında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu imtahanlarının təşkilinin t...

24.02.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RƏQƏMSAL TİCARƏT QOVŞAĞI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev qeyri-neft sektorunun yüksək inkişaf tempini qoruyub saxlamaqla, onun ixrac imkanlarını genişləndirmək və rəqabət qabiliyyətini daha...

22.02.2017 AZ EN RU

TİCARƏT FESTİVALLARI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycanda hər il Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil edil...

20.02.2017 AZ EN RU

QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi prosesinin tərkib hissələrindən biri kimi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin ya...

10.02.2017 AZ EN RU

VERGİLƏR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilmə...

01.02.2017 AZ EN RU

Abunə ol