İslahatlar icmalı

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

“Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10...

13.11.2017 AZ EN RU

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi haqqında Əsasnamə

“Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10...

13.11.2017 AZ EN RU

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

2 “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı “Milli iqtisadiyyat və iqti...

06.11.2017 AZ EN RU

İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 6 may tarixli 227-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi...

02.11.2017 AZ EN RU

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsi haqqında dəyişikliklər

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli 1186 nömrəli Fərmanın...

04.10.2017 AZ EN RU

Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

Strateji Yol Xəritəsində qısa, orta və uzun müddət üzrə müəyyən edilmiş inkişaf perspektivlərini özündə əks etdirən məqsəd və hədəflərlə yanaşı, həmin...

01.10.2017 AZ EN RU

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsi haqqında dəyişikliklər

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 yanvar tarixli 1186 nömrəli Fərmanın...

01.10.2017 AZ EN RU

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamədə dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə&rdquo...

01.10.2017 AZ EN RU

Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvələri, çay və çəltik istehsalının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvələri, çay və çəltik istehsalının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqq...

12.09.2017 AZ EN RU

Sosial sığorta ehtiyatından istifadə QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən “Sosial sığorta ehtiyatından istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 12 sentyabr 2017-ci il tarixli müvafiq Fərman i...

12.09.2017 AZ EN RU

“www.azexport.az” internet portalı haqqında Əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanmış 12 sentyabr 2017-ci il tarixli müvafiq Fərman çərçivəsində ““www.azexport.az” internet portalı...

12.09.2017 AZ EN RU

Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifika...

12.09.2017 AZ EN RU

Azərbaycan Respublikasının Kredit Zəmanət Fondu

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasında sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə dövlət dəstəyi ilə...

12.09.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TÜTÜNÇÜLÜYÜN İNKİŞAFINA DAİR 2017–2021-Cİ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI

“Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017–2021-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi h...

11.09.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ SABİTLİYİ ŞURASININ ƏSASNAMƏSİ

“Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi Şurasının Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2017-ci il 31 iyul tarixli 15...

11.09.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İSTEHSALINA VƏ EMALINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ

Strateji Yol Xəritəsinin 2016-2020-ci illər ərzində həyata keçirilməsi hesabına ölkədə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanmaqla, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərr&u...

11.09.2017 AZ EN RU

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidenti, cənab İlham Əliyev tərəfindən “İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 6 sentya...

06.09.2017 AZ EN RU

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Nizamnaməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti, cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 6 sentyabr 2017-ci il tarixli müvafiq Fərman çərçivəsində “İcbari Tibbi Sığorta &...

06.09.2017 AZ EN RU

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidenti, cənab İlham Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında tica...

05.09.2017 AZ EN RU

“Doing Business” hesabatı üzrə Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 2017-2018-ci illər üzrə Tədbirlər Planı

“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı&...

01.09.2017 AZ EN RU

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI KOOPERASİYASININ İNKŞAFINA DAİR 2017-2022-Cİ İLLƏR" ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI

"Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında...

14.07.2017 AZ EN RU

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2017-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA” DƏYİŞİKLİKLƏR

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası...

14.07.2017 AZ EN RU

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İPOTEKA KREDİTLƏŞMƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANINDA DƏYİŞİKLİKLƏR

“Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləşməsinin bəzi məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 22 iyun tarixli 940 nömrəli Fərmanında...

13.07.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏNZİL MƏCƏLLƏSİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

“Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 13 iyun tarixli 739-VQD nömrəli Qanununun tətb...

13.07.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA PAMBIQÇILIĞIN İNKİŞAFINA DAİR 2017–2022-Cİ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 13 iyul tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017–2022-ci illər üç&u...

13.07.2017 AZ EN RU

GÜZƏŞTLİ VERGİ TUTULAN ÖLKƏLƏRİN VƏ ƏRAZİLƏRİN SİYAHISI

“Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli 454-VQD nömrə...

11.07.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İXTISASLAŞMIŞ TURİZM SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ

Strateji Yol Xəritəsi nəzərdə tutulmuş müddətlər ərzində turizm sektorunun inkişafının dəstəklənməsi, beynəlxalq və yerli bazarlarda yüksəkkeyfiyyətli və rəqabətəd...

01.07.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ “İŞSİZLİKDƏN SIĞORTA HAQQINDA” QANUNUNUN TƏTBİQİ BARƏDƏ

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 765-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfi...

30.06.2017 AZ EN RU

İSTEHSAL FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 2017-ci il 16 iyun tarixli müvafiq Fərmana əsasən “İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma mə...

16.06.2017 AZ EN RU

TOPDANSATIŞ TİCARƏT FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 2017-ci il 16 iyun tarixli müvafiq Fərmana əsasən “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində v...

16.06.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ

“Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” qlobal iqtisadiyyat və maliyyə bazarlarında müşahidə edilən proseslərə &ccedi...

01.06.2017 AZ EN RU

2017-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNDƏN İSTİFADƏNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI) VƏ İNVESTİSİYA SİYASƏTİ

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 2017-ci il 12 may tarixli Fərmana əsasən “2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu...

12.05.2017 AZ EN RU

ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA TƏDBİRLƏRİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ QEYRİ-İŞLƏK (TOKSİK) AKTİVLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİ QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 2017-ci il 3 may tarixli Fərmana əsasən “Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların rezolyusiyası v...

03.05.2017 AZ EN RU

“VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR

“Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 649-VQD nömr...

25.04.2017 AZ EN RU

İCTİMAİ İAŞƏ FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 19 aprel 2017-ci il tarixli müvafiq Fərmana əsasən, Azərbaycanda “İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində...

19.04.2017 AZ EN RU

PƏRAKƏNDƏ TİCARƏT FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 19 aprel 2017-ci il tarixli müvafiq Fərmana əsasən, Azərbaycanda “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahə...

19.04.2017 AZ EN RU

“BANKLAR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 569-VQD nömrəli Qanunu...

12.04.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFI İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsi və aqrar sahəyə investisiya qoyulu...

11.04.2017 AZ EN RU

HASİLAT SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN VƏ HESABATLILIĞIN ARTIRILMASI İLƏ BAĞLI ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

Azərbaycan Respublikasında müasir dövlət idarəçiliyi sisteminin dayanıqlı fəaliyyəti və inkişafı üçün vacib amillər olan şəffaflığın və hesabatlıl...

05.04.2017 AZ EN RU

SAHİBKARLARIN MÖVCUD VƏ YA İNŞA EDİLƏCƏK TİKİNTİ OBYEKTLƏRİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İLƏ TƏCHİZATI PROSEDURUNUN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ

Azərbaycanda biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyini, yerli və xarici investorlar üçün cəlbediciliyini daha da artırmaq, beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyini ...

04.04.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCANDA ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU İSTEHSALININ STİMULLAŞDIRILMASI İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ölkədə şəkər çuğunduru istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə 4 Aprel 2017-ci il tarixli müvafiq Fərman imzalam...

04.04.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SƏVİYYƏSİNDƏ İSTEHLAK MALLARININ İSTEHSALINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ

“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi” ölkə iqtisadiyyatında rəqabətqabi...

01.04.2017 AZ EN RU

ELEKTRON QAİMƏ-FAKTURANIN TƏTBİQİ

Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı elektron qaimə- fakturanın verilməsi vergi &ou...

01.04.2017 AZ EN RU

Azərbaycanda çimərlik turizminin inkişafı

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 30 mart, 2017 ci il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair 2017–2020-ci illər &u...

30.03.2017 AZ EN RU

Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyası

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Fərmanın tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikas...

17.03.2017 AZ EN RU

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 17 mart, 2017–ci il tarixində “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqınd...

17.03.2017 AZ EN RU

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanun...

09.03.2017 AZ EN RU

MİLLİ İQTİSADİYYAT VƏ İQTİSADİYYATIN ƏSAS SEKTORLARI ÜZRƏ STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİ

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, inkl&uu...

01.03.2017 AZ EN RU

DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ: QƏBUL İMTAHANLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI DƏYİŞİKLİKLƏR

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 24 fevral, 2017 tarixli Azərbaycan Respublikasında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu imtahanlarının təşkilinin t...

24.02.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RƏQƏMSAL TİCARƏT QOVŞAĞI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev qeyri-neft sektorunun yüksək inkişaf tempini qoruyub saxlamaqla, onun ixrac imkanlarını genişləndirmək və rəqabət qabiliyyətini daha...

22.02.2017 AZ EN RU

TİCARƏT FESTİVALLARI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycanda hər il Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil edil...

20.02.2017 AZ EN RU

QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi prosesinin tərkib hissələrindən biri kimi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin ya...

10.02.2017 AZ EN RU

VERGİLƏR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilmə...

01.02.2017 AZ EN RU

Abunə ol