• Onlayn müraciət
 • Bölgələr üzrə iqtisadi xəritə

  Abşeron
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Abşeron rayonu
  Ümumi Məlumat
  Yaranma tarixi 04.01.64
  Əhali (min nəfər, 2014) 202,8
  Ərazi (min kv.km.) 1,97
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 5
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1434
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   36.117
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  35.872
  Sosial Göstəricilər
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 9171
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 33,00
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    20133,00
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 160,39
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 26
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 38
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 15
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 6
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
  İqtisadi Göstəricilər
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 336
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 110
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 119578
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 20816
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 25,7
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 352,9
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 347
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 3083
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 4685,6
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 253,7
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 9876,6
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 75207,8
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 103,2
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 346835,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 40
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1045
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 23011
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 17587
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 576
  Kartof (ton, 2015) 45
  Tərəvəz (ton, 2015) 8407
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 1031
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1172
  Üzüm (ton, 2015) 197
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 19530
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 106947
  Quşlar (ədəd, 2015) 800653
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı absheron.gov.az
  Ətraflı
  Ağcabədi
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağcabədi rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 130,3
  Ərazi (min kv.km.) 1,76
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 263
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1896
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.814
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  25.689
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 6989
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,61
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    17883
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,61
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 36
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 62
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 48
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 8
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 101
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 12
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 11179
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6511
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 13,6
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 244,6
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 377
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2861
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2623,7
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 163,9
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 5566,8
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 39419,3
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 431,2
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 30687,7
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 10
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2410
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6154
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 10451
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 108281
  Kartof (ton, 2015) 2770
  Tərəvəz (ton, 2015) 10794
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 14269
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 11625
  Üzüm (ton, 2015) 2733
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 86909
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 330364
  Quşlar (ədəd, 2015) 319392
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agcabedi-ih.gov.az
  Ətraflı
  Ağdam
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağdam rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 191,7
  Ərazi (min kv.km.) 1,15
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 362
  Təbii artım (nəfər, 2014) 2627
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.708
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  39.167
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5905
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 42,84
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    15448
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,67
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 35
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 135
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 56
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 20
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 73
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 7
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 6389
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 9970
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 15,4
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 232,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 770
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1709
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1165,2
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 30,6
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 95,4
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 7927,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 120,1
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 67313,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 10
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 52920
  Kartof (ton, 2015) 8560
  Tərəvəz (ton, 2015) 48215
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 5113
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2800
  Üzüm (ton, 2015) 370
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 39055
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 105289
  Quşlar (ədəd, 2015) 216700
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agdam-ih.gov.az
  Ətraflı
  Ağdaş
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağdaş rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 105,5
  Ərazi (min kv.km.) 1,02
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 249
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1032
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.906
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  21.796
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7655
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,83
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13917
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 145,53
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 30
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 69
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 75
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 80
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 8015
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3685
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 11,1
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 240,8
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 24
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2340
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2009,6
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 230,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3345,7
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 27716,4
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 131,2
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 137619,3
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1170
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12657
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 7309
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 31284
  Kartof (ton, 2015) 8870
  Tərəvəz (ton, 2015) 38878
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 7281
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2518
  Üzüm (ton, 2015) 3115
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 79851
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 96314
  Quşlar (ədəd, 2015) 289725
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agdash-ih.gov.az
  Ətraflı
  Ağstafa
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağstafa rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 1990
  Əhali (min nəfər, 2014) 84,6
  Ərazi (min kv.km.) 1,5
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 461
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1063
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4406
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  17702
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3218
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 52,09
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12343
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 152,86
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 34
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 39
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 39
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 5
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 56
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4823
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 5860
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8,6
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 244,1
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 127
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 785
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1630,3
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 90,9
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1379,7
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 28170,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 72,7
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 52380,1
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 8
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 861
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 9676
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6271
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 28729
  Kartof (ton, 2015) 4761
  Tərəvəz (ton, 2015) 3547
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 1378
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9667
  Üzüm (ton, 2015) 6665
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 26076
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 173190
  Quşlar (ədəd, 2015) 305628
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agstafa-ih.gov.az
  Ətraflı
  Bakı
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Bakı şəhəri  - c ə m i
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi III əsr
  Əhali (min nəfər, 2014) 2204,2
  Ərazi (min kv.km.) 2,14
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
  Təbii artım (nəfər, 2014) 22298
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   6.494.000
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  243.597
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 66831
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,3
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    348653
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 229,21
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 395
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 369
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 107
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 132
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 149
   İqtisadi Göstəricilər   
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8299
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 1225
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 28179
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 390790
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 693,4
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 621,2
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 11448
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 38432
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 38296,6
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 11662,3
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 627568,4
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 4478420,6
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 549,5
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 11853
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 889
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 52055
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 713099
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 739973
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015)  
  Kartof (ton, 2015) 36
  Tərəvəz (ton, 2015) 7561
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 174
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 7125
  Üzüm (ton, 2015) 8918
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 6203
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 16466
  Quşlar (ədəd, 2015) 298699
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı baku-ih.gov.az
  Ətraflı
  Balakən
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Balakən rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 94,9
  Ərazi (min kv.km.) 0,94
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 394
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1001
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.904
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  17.549
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 6002
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,49
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12714
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,36
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 49
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 31
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 86
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 15
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 6351
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3940
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 10
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 254,9
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 83
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1220
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1935,4
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 141,6
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3639,6
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 35144,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 17
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 22958,9
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 723
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6963
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6658
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 40577
  Kartof (ton, 2015) 7134
  Tərəvəz (ton, 2015) 22209
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 3230
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 28545
  Üzüm (ton, 2015) 215
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 38884
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 37712
  Quşlar (ədəd, 2015) 184255
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı balaken-ih.gov.az
  Ətraflı
  Quba
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Quba rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 163,9
  Ərazi (min kv.km.) 2,61
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 168
  Təbii artım (nəfər, 2014) 2323
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   16.712
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  30.963
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5567
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 38,13
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    17916
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,09
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 15
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 137
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 91
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 28
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 5
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 121
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 21
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 22445
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6645
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 14,5
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 291,6
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 250
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2013
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3227
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 267,7
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 7091,1
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 55950,3
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 52,4
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 71197,6
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 861
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 22427
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 10989
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 46341
  Kartof (ton, 2015) 11327
  Tərəvəz (ton, 2015) 15024
  Bostan məhsulları (ton, 2015)  
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 122816
  Üzüm (ton, 2015) 31
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 65118
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 265031
  Quşlar (ədəd, 2015) 201470
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı quba-ih.gov.az
  Ətraflı
  Qusar
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qusar rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 93,8
  Ərazi (min kv.km.) 1,5
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 180
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1218
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   6.380
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  19.927
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5087
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,74
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13022
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 150,18
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 13
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 86
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 49
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 14
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 65
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 10
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 3635
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4171
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,8
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 277,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 352
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1067
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2063,4
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 111
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 5354
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 36045
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 51,4
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 150390,3
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 10
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 540
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 10385
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5692
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 56699
  Kartof (ton, 2015) 18408
  Tərəvəz (ton, 2015) 17629
  Bostan məhsulları (ton, 2015)  
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 13865
  Üzüm (ton, 2015) 106
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 41174
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 91392
  Quşlar (ədəd, 2015) 198639
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qusar-ih.gov.az
  Ətraflı
  Xaçmaz
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Xaçmaz rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 171,2
  Ərazi (min kv.km.) 1,06
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 157
  Təbii artım (nəfər, 2014) 2414
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   22.649
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  32.346
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 9978
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,09
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    20982
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 143,13
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 123
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 73
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 56
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 8
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 97
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 21
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 35526
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6382
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 13,6
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 305,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 63
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1774
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3449
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 309,8
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 11204,8
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 83474,3
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 137,2
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 31129,5
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1263
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 16892
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 11791
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 75589
  Kartof (ton, 2015) 10939
  Tərəvəz (ton, 2015) 109104
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 1186
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 105576
  Üzüm (ton, 2015) 5231
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 57057
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 91198
  Quşlar (ədəd, 2015) 393438
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı xachmaz-ih.gov.az
  Ətraflı
  Siyəzən
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Siyəzən rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 02.04.1992
  Əhali (min nəfər, 2014) 40,5
  Ərazi (min kv.km.) 0,7
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 103
  Təbii artım (nəfər, 2014) 608
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.180
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  8.765
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2594
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,95
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    4576
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 165,42
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 5
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 15
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 40
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 13
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 8246
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2016
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,6
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 362,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 70
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 373
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 660,3
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 53,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1300
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 13503
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 9,8
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 67926,5
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 953
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8309
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 1833
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 7192
  Kartof (ton, 2015) 194
  Tərəvəz (ton, 2015) 942
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 465
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 888
  Üzüm (ton, 2015) 149
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 12490
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 52800
  Quşlar (ədəd, 2015) 1182710
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı siyezen-ih.gov.az
  Ətraflı
  İsmayıllı
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları İsmayıllı rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 24.11.1939
  Əhali (min nəfər, 2014) 84
  Ərazi (min kv.km.) 2,07
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 185
  Təbii artım (nəfər, 2014) 927
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.778
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  21.034
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4463
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 25,77
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13698
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 154,42
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 10
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 80
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 49
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 20
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 74
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4558
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4305
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,7
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 261
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 382
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1112
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1605
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 118
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2875
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 20740
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 22,4
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 64968,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 16
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2008
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7239
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5095
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 83620
  Kartof (ton, 2015) 6576
  Tərəvəz (ton, 2015) 7490
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 8
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 8138
  Üzüm (ton, 2015) 2791
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 51430
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 179604
  Quşlar (ədəd, 2015) 262115
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı ismayilli-ih.gov.az
  Ətraflı
  Şamaxı
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şamaxı rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 99,7
  Ərazi (min kv.km.) 1,67
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 135
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1550
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.269
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  21.224
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5770
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,99
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12529
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 154,18
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 21
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 72
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 43
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 23
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 62
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 12
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 5412
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2978
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8,9
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 261,8
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 170
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 928
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2037,4
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 173,2
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 8064
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 40289,8
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 10,7
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 23975,8
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 2
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 924
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12187
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6345
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 13010
  Kartof (ton, 2015) 4885
  Tərəvəz (ton, 2015) 4199
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 52
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 455
  Üzüm (ton, 2015) 1622
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 37911
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 190570
  Quşlar (ədəd, 2015) 270014
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı shamaxi-ih.gov.az
  Ətraflı
  Qazax
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qazax rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 93,7
  Ərazi (min kv.km.) 0,7
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 470
  Təbii artım (nəfər, 2014) 873
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   6852
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  21019
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 6057
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,93
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    14274
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 159,53
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 47
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 43
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 8
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 112
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 30
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 12485
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 8968
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 11,3
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 255,3
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 449
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 907
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2303.1
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 129
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2450
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24680
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 61,4
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 15742
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 7
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1421
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 13893
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 8753
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 21668
  Kartof (ton, 2015) 3560
  Tərəvəz (ton, 2015) 11074
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 377
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 14186
  Üzüm (ton, 2015) 3614
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 30095
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 143631
  Quşlar (ədəd, 2015) 198247
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qazax-ih.gov.az
  Ətraflı
  Biləsuvar
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Biləsuvar rayonu
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 93
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 12
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 16199
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3666
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,8
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 283,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 383
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1445
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1899,6
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 151,8
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6405,4
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 39993,7
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 184,6
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 30511,8
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 711
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8243
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5032
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 68363
  Kartof (ton, 2015) 3849
  Tərəvəz (ton, 2015) 73840
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 2245
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 5722
  Üzüm (ton, 2015) 877
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 40133
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 137931
  Quşlar (ədəd, 2015) 286664
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı bilesuvar-ih.gov.az
  Ətraflı
  Lənkəran
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Lənkəran rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 220,8
  Ərazi (min kv.km.) 1,54
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 268
  Təbii artım (nəfər, 2014) 2679
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   16.906
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  37.639
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 9487
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 33,87
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    30292
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,96
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 53
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 89
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 74
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 17
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 11
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 226
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 32
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 20304
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 10166
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 22,5
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 261,3
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 264
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2995
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3943,4
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 302,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6744,5
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 72599,8
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 33
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 102465,8
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 22
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2070
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 28452
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 17336
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 3483
  Kartof (ton, 2015) 5009
  Tərəvəz (ton, 2015) 125988
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 2434
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 17094
  Üzüm (ton, 2015) 766
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 53348
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 21531
  Quşlar (ədəd, 2015) 442499
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı lenkeran-ih.gov.az
  Ətraflı
  Neftçala
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Neftçala rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 11.02.1940
  Əhali (min nəfər, 2014) 84,9
  Ərazi (min kv.km.) 1,45
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 176
  Təbii artım (nəfər, 2014) 917
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.438
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  16.423
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3835
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 33,72
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10455
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,49
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 51
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 34
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 68
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 13
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 25150
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4165
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,5
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 264,4
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 239
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 555
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1521,4
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 141,4
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2892
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 23155
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 165,2
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 33558,2
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 631
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7125
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 3770
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 110933
  Kartof (ton, 2015) 1370
  Tərəvəz (ton, 2015) 1715
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 1319
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2476
  Üzüm (ton, 2015) 254
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 42159
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 130385
  Quşlar (ədəd, 2015) 613856
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı neftchala-ih.gov.az
  Ətraflı
  Zaqatala
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Zaqatala rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 124,7
  Ərazi (min kv.km.) 1,35
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 372
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1266
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.368
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  25.377
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7380
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,43
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    17104
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,33
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 41
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 67
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 57
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 11
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 6
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 118
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 30
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 28188
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 8602
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 15,5
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 251,4
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 34
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1476
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2541,6
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 142,5
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3500,6
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 31151,5
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 43,3
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 48223,6
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 9
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1631
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12392
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 8527
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 16661
  Kartof (ton, 2015) 15228
  Tərəvəz (ton, 2015) 20442
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 8784
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 29052
  Üzüm (ton, 2015) 760
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 60969
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 141045
  Quşlar (ədəd, 2015) 280073
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı zaqatala-ih.gov.az
  Ətraflı
  Tovuz
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Tovuz rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi                                                                     08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 168,4
  Ərazi (min kv.km.) 1,94
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 439
  Təbii artım (nəfər, 2014) 2157
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   14746
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  34775
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 9117
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,57
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    25332
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,43
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 40
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 86
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 72
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 87
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 7670
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 11487
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 17,4
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 260.4
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 105
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 710
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3445,6
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 281,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6205
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 60906
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 107,8
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 46233,8
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 535
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8520
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 14721
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 37589
  Kartof (ton, 2015) 155999
  Tərəvəz (ton, 2015) 30273
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 1314
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 15224
  Üzüm (ton, 2015) 9651
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 43391
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 199008
  Quşlar (ədəd, 2015) 455189
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı tovuz-ih.gov.az
  Ətraflı
  Sumqayıt
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Sumqayıt şəhər ə/d 
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 22.11.1949
  Əhali (min nəfər, 2014) 332,9
  Ərazi (min kv.km.) 0,09
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 31
  Təbii artım (nəfər, 2014) 3863
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   84.964
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  75.249
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 17230
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,59
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    51908
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 166,56
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 57
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 51
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 18
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 12
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 19
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 408
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 120
  Sənaye məhsulunun həcmi (mln manat, 2014) 421,3
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 38291
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 54
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 377,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 1267
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 7343
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 4578,8
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 609,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 26150
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 210700
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 224,5
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 181545,9
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 53
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 3274
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 97528
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 39142
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015)  
  Kartof (ton, 2015) 5
  Tərəvəz (ton, 2015) 172
  Bostan məhsulları (ton, 2015)  
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 152
  Üzüm (ton, 2015) 19
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 2111
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 2889
  Quşlar (ədəd, 2015) 40100
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sumqayit-ih.gov.az
  Ətraflı
  Daşkəsən
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Daşkəsən rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 34,1
  Ərazi (min kv.km.) 1,05
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 397
  Təbii artım (nəfər, 2014) 370
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.878
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  12.255
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3060
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,2
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    5894
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 155,49
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 12
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 44
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 46
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 25
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 10
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 3109
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 1534
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 4,2
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 293,9
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 5
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 328
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 431,8
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 44,7
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 421,3
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 8450
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 0,3
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 10267,6
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 330
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6719
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 1852
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 1832
  Kartof (ton, 2015) 12929
  Tərəvəz (ton, 2015) 1262
  Bostan məhsulları (ton, 2015)  
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 667
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 27683
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 103840
  Quşlar (ədəd, 2015) 37269
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı dashkesen-ih.gov.az
  Ətraflı
  Ağsu
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağsu rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.10.1943
  Əhali (min nəfər, 2014) 76,3
  Ərazi (min kv.km.) 1,02
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 162
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1121
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   3.608
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  15.231
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4891
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,84
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    11052
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,47
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 8
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 68
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 38
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 34
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 5700
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2711
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,2
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 267,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 158
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 764
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1210,1
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 103,5
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3142
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 17913,8
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 76,1
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 48265,2
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 371
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8296
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 4843
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 70738
  Kartof (ton, 2015) 600
  Tərəvəz (ton, 2015) 3587
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 3932
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 10113
  Üzüm (ton, 2015) 2682
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 40659
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 160267
  Quşlar (ədəd, 2015) 233393
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agsu-ih.gov.az
  Ətraflı
  Babək
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Babək rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi  
  Əhali (min nəfər, 2014) 72,3
  Ərazi (min kv.km.) 0,76
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1018
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
  Yerli xərclər (min manat, 2015)   
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2668
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 22,91
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    7821
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,37
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 109322,4
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 5680,5
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 30001,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 62417,2
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1959,9
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12893,3
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 32625
  Kartof (ton, 2015) 5877,2
  Tərəvəz (ton, 2015) 16287
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 20841,3
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 4891
  Üzüm (ton, 2015) 5332
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 14064
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 129741
  Quşlar (ədəd, 2015)  
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı babek-ih.nakhchivan.az
  Ətraflı
  Bərdə
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Bərdə rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 151,2
  Ərazi (min kv.km.) 0,95
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 314
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1745
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   11.016
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  30.974
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 8239
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,29
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    20595
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,04
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 32
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 75
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 57
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 10
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 118
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 17
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 12341
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 8268
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 17,9
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 240,3
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 1499
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 4321
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3174,8
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 260,5
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 8820,5
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 78595,6
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 356,4
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 58982,5
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 9
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1461
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 13010
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 11722
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 56287
  Kartof (ton, 2015) 2249
  Tərəvəz (ton, 2015) 33070
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 29890
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 7784
  Üzüm (ton, 2015) 2200
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 88903
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 138104
  Quşlar (ədəd, 2015) 415549
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı berde-ih.gov.az
  Ətraflı
  Naftalan
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Naftalan şəhər ə/v
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 28.041967
  Əhali (min nəfər, 2014) 9,7
  Ərazi (min kv.km.) 0,04
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 330
  Təbii artım (nəfər, 2014) 119
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   3.171
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  4.060
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 468
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,71
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1442
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 158,72
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 1
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 2
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 12
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 6
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 1759
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 1255
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 2,2
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 284,4
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 50
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 285
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 174,2
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 15,5
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1093
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 13502,6
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 0,5
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 2314,2
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 51
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 1360
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 824
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 979
  Kartof (ton, 2015) 26
  Tərəvəz (ton, 2015) 18
  Bostan məhsulları (ton, 2015)  
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 372
  Üzüm (ton, 2015) 4
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 484
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 2856
  Quşlar (ədəd, 2015) 2886
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı naftalan-ih.gov.az
  Ətraflı
  Qubadlı
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qubadlı rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 14.03.1933
  Əhali (min nəfər, 2014) 38,9
  Ərazi (min kv.km.) 0,8
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 403
  Təbii artım (nəfər, 2014) 449
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.962
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  11.208
  Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1209
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,54
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    6854
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 165,39
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) -
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 32
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 1
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 1
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3507
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 3,6
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 274,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 209
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 275
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014)  
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 2
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 74
  Kartof (ton, 2015) 1
  Tərəvəz (ton, 2015) 11
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 6
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 1040
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 4743
  Quşlar (ədəd, 2015) 12212
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qubadli-ih.gov.az
  Ətraflı
  Xızı
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Xızı rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 24.04.1991
  Əhali (min nəfər, 2014) 16,1
  Ərazi (min kv.km.) 1,67
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 104
  Təbii artım (nəfər, 2014) 266
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   1.810
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  6.080
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 812
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 34,29
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1512
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 153,71
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 8
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 15
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 14
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 5
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 2993
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 599
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 2,5
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 255,6
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 118
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 662
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 295,5
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 17,2
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2681,7
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 6592
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 8,8
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 24750,7
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 503
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 3238
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 819
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 1956
  Kartof (ton, 2015) 285
  Tərəvəz (ton, 2015) 737
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 689
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 73
  Üzüm (ton, 2015) 41
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 10953
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 94272
  Quşlar (ədəd, 2015) 2457002
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı khizi-ih.gov.az
  Ətraflı
  Zərdab
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Zərdab rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 05.02.1935
  Əhali (min nəfər, 2014) 56,5
  Ərazi (min kv.km.) 0,86
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 231
  Təbii artım (nəfər, 2014) 603
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   3.458
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  14.638
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2538
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,05
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    7501
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 154,73
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 19
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 43
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 41
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 68
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 5
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 1754
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2433
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,1
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 232,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 35
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 305
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 835,8
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 52,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1912,2
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 12615
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 195,7
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 8756,9
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 16
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 486
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 4020
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 2552
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 50272
  Kartof (ton, 2015) 2485
  Tərəvəz (ton, 2015) 2238
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 10692
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2358
  Üzüm (ton, 2015) 195
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 54236
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 112584
  Quşlar (ədəd, 2015) 188237
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı zerdab-ih.gov.az
  Ətraflı
  Goranboy
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Goranboy rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 100,2
  Ərazi (min kv.km.) 1,7
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 317
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1241
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.858
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  24.831
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4820
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 43,05
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12999
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,36
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 32
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 79
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 68
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
  Iqtisadi göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 74
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 16
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 10410
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 7405
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 13,5
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 295,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 55
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1486
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2244,5
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 156,7
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2694
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 26070,2
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 241,7
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 28706,9
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 754
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 10979
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 8808
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 53697
  Kartof (ton, 2015) 3521
  Tərəvəz (ton, 2015) 9162
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 4653
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 17487
  Üzüm (ton, 2015) 1248
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 42689
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 223800
  Quşlar (ədəd, 2015) 376080
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı goranboy-ih.gov.az
  Ətraflı
  Astara
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Astara rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 103,9
  Ərazi (min kv.km.) 0,62
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 313
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1404
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   10.934
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  19.759
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 8493
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 27,04
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12788
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,33
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 63
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 53
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 5
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 108
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 12207
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3487
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,3
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 268,9
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 85
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 625
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1702,9
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 118,5
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4416,5
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24602,3
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 11
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 41944,2
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1164
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7183
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5615
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 3076
  Kartof (ton, 2015) 11582
  Tərəvəz (ton, 2015) 44877
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 8108
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 35094
  Üzüm (ton, 2015) 22
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 45736
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 29076
  Quşlar (ədəd, 2015) 179135
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı astara-ih.gov.az
  Ətraflı
  Beyləqan
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Beyləqan rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 24.11.1939
  Əhali (min nəfər, 2014) 93,7
  Ərazi (min kv.km.) 1,13
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 265
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1395
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.234
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  16.876
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5583
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,71
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13601
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 150,5
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 30
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 54
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 39
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 106
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 7
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 8682
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4962
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 10,3
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 242
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 78
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1246
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1895,8
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 100,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4000,1
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 2398
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 219,3
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 69440,3
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 552
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8853
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6152
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 77318
  Kartof (ton, 2015) 3688
  Tərəvəz (ton, 2015) 17978
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 5519
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 7741
  Üzüm (ton, 2015) 1129
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 57833
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 301806
  Quşlar (ədəd, 2015) 458054
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı beyleqan-ih.gov.az
  Ətraflı
  Cəbrayıl
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Cəbrayıl rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 76,6
  Ərazi (min kv.km.) 1,05
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 338
  Təbii artım (nəfər, 2014) 927
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   1.476
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  13.219
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 789
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,96
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8624
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 156,22
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 11
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 44
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 25
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 25
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 4
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 578,2
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 5410
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 4,8
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 251,6
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 248
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 145
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 7,7
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 7728
  Kartof (ton, 2015) 439
  Tərəvəz (ton, 2015) 595
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 58
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 10215
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 112737
  Quşlar (ədəd, 2015) 98792
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı cabrail-ih.gov.az
  Ətraflı
  Cəlilabad
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Cəlilabad rayonu
  Ümumi məlumat  
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 209,3
  Ərazi (min kv.km.) 1,44
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 210
  Təbii artım (nəfər, 2014) 3957
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.618
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  32.439
  Sosial göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 11404
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,79
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    26093
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,26
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 18
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 125
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 63
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
  İqtisadi göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 274
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 5572
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 5305
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 13
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 282,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 265
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 614
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3669,5
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 308,6
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1478,77
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 62020,5
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 22,4
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 63246,1
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 9
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 949
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 13460
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 13531
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 134152
  Kartof (ton, 2015) 67700
  Tərəvəz (ton, 2015) 1228
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 368
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1384
  Üzüm (ton, 2015) 9340
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 99262
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 122667
  Donuzlar (baş, 2015)  
  Quşlar (ədəd, 2015) 840732
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı celilabad-ih.gov.az
  Ətraflı
  Culfa
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Culfa rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi  
  Əhali (min nəfər, 2014) 45,1
  Ərazi (min kv.km.) 1
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
  Təbii artım (nəfər, 2014) 486
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
  Yerli xərclər (min manat, 2015)   
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1382
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 24,04
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    4501
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 159,83
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
   İqtisadi Göstəricilər  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 7572,7
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4611,3
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 15960,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 35615,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1543,2
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7705,4
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 15409
  Kartof (ton, 2015) 5210,5
  Tərəvəz (ton, 2015) 9793,7
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 1615,2
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2927
  Üzüm (ton, 2015) 5578
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 14597
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 93324
  Quşlar (ədəd, 2015)  
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı culfa-ih.nakhchivan.az
  Ətraflı
  Füzuli
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Füzuli rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 04.01.1963
  Əhali (min nəfər, 2014) 125,4
  Ərazi (min kv.km.) 1,39
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 310
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1752
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.560
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  30.157
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1425
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,27
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10511
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,03
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 30
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 81
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 43
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 17
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 165
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 10247
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6863
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 10,8
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 254,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 26
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 612
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1047,9
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 40,9
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 26,3
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 14827,5
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 147,9
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 16418,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 88988
  Kartof (ton, 2015) 1632
  Tərəvəz (ton, 2015) 5875
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 4705
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1170
  Üzüm (ton, 2015) 530
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 32887
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 125694
  Quşlar (ədəd, 2015) 482899
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı fuzuli-ih.gov.az
  Ətraflı
  Gədəbəy
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Gədəbəy rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 97,6
  Ərazi (min kv.km.) 1,23
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 444
  Təbii artım (nəfər, 2014) 883
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.516
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  26.306
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5254
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,42
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    18174
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 146,42
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 8
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 83
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 75
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 6
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 6
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 78
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 55184
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3951
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 361,1
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 183
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 794
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2018,7
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 130,2
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4750
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 29833,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 0,2
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 55184
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 817
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8480
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6338
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 3472
  Kartof (ton, 2015) 142763
  Tərəvəz (ton, 2015) 5829
  Bostan məhsulları (ton, 2015)  
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 257
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 54797
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 279273
  Quşlar (ədəd, 2015) 272558
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı gedebey-ih.gov.az
  Ətraflı
  Göyçay
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Göyçay rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 115,8
  Ərazi (min kv.km.) 0,74
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 226
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1342
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   8.874
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  22.767
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5432
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,39
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    14442
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,38
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 34
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 57
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 44
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 125
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 23
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 31966
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6088
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 12,4
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 255,1
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 419
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 810
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2148,1
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 233,4
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 7581,9
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 49941,9
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 100,6
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 47583
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 23
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 816
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12437
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 9394
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 28257
  Kartof (ton, 2015) 1690
  Tərəvəz (ton, 2015) 28464
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 1467
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 72887
  Üzüm (ton, 2015) 764
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 48102
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 67165
  Quşlar (ədəd, 2015) 441070
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı goychay-ih.gov.az
  Ətraflı
  Göygöl
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Göygöl  rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 61,5
  Ərazi (min kv.km.) 0,92
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 364
  Təbii artım (nəfər, 2014) 809
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.478
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  15.706
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3752
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,97
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8758
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 152,13
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 19
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 50
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 42
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 123
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 28
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 12212
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3465
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,7
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 272,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 105
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 761
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1514,6
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 105,4
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2362,4
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 16266,4
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 53,4
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 77032,9
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 497
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 10367
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6481
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 15765
  Kartof (ton, 2015) 9996
  Tərəvəz (ton, 2015) 5873
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 100
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1900
  Üzüm (ton, 2015) 4981
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 20213
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 156206
  Quşlar (ədəd, 2015) 190949
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı goygol-ih.gov.az
  Ətraflı
  Hacıqabul
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Hacıqabul rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 24.04.1990
  Əhali (min nəfər, 2014) 71,2
  Ərazi (min kv.km.) 1,6
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 113
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1065
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.171
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  11.270
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2516
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 41,34
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    7247
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,3
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 33
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 19
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 30
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 13
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4041
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2454
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,7
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 288,2
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 427
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 627
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1531,9
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 160,2
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2811
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24572,3
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 77,8
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 56129,5
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 8
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 236
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 5102
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5217
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 37909
  Kartof (ton, 2015) 418
  Tərəvəz (ton, 2015) 19818
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 23306
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 11051
  Üzüm (ton, 2015) 253
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 37508
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 133765
  Quşlar (ədəd, 2015) 3632510
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı haciqabul-ih.gov.az
  Ətraflı
  Xocalı
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Xocalı rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 26.11.1991
  Əhali (min nəfər, 2014) 27,5
  Ərazi (min kv.km.) 1
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 375
  Təbii artım (nəfər, 2014) 225
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   430
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  4.006
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 156
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 22,89
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1457
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,89
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 13
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 15
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 1
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 1338
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 1,2
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 262,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 77
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014)  
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 4714
  Kartof (ton, 2015) 1766
  Tərəvəz (ton, 2015) 341
  Bostan məhsulları (ton, 2015)  
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 3588
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 23242
  Quşlar (ədəd, 2015) 10311
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı xocali-ih.gov.az
  Ətraflı
  Xocavənd
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Xocavənd rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 26.11.1991
  Əhali (min nəfər, 2014) 42,9
  Ərazi (min kv.km.) 1,46
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 334
  Təbii artım (nəfər, 2014) 239
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   846
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  5.393
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 696
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,96
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1137
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 164,06
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 17
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 6
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 358.8
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 358,8
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2238
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 1,5
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 255,1
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 37
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 91
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 68,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 9210
  Kartof (ton, 2015) 111
  Tərəvəz (ton, 2015) 252
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 191
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 163
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 1966
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 14015
  Quşlar (ədəd, 2015) 29260
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı xocavend-ih.gov.az
  Ətraflı
  İmişli
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları İmişli rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 123,6
  Ərazi (min kv.km.) 1,89
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 230
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1809
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   20.903
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  20.831
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 6597
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 33,93
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    17758
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,21
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 15
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 63
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 49
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 179
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 32
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 160240
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4854
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 12,1
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 369,4
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 47
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1445
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2293,7
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 149,5
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4309
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 39430
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 233,9
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 73571
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 9
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1461
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7821
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 7771
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 51545
  Kartof (ton, 2015) 2873
  Tərəvəz (ton, 2015) 3674
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 4896
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9859
  Üzüm (ton, 2015) 241
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 92084
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 246828
  Quşlar (ədəd, 2015) 1425965
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı imishli-ih.gov.az
  Ətraflı
  Kəlbəcər
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Kəlbəcər rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 88,3
  Ərazi (min kv.km.) 3,05
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 445
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1212
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   1.486
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  22.160
  Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 801
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,48
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    11189
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 155,45
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 114
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 89
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 10
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 1
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4703
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,8
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 274,9
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 879
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 219
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 108,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 832
  Kartof (ton, 2015)  
  Tərəvəz (ton, 2015)  
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 895
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 23932
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 186627
  Quşlar (ədəd, 2015) 79961
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı kelbecer-ih.gov.az
  Ətraflı
  Kəngərli
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Kəngərli rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi  
  Əhali (min nəfər, 2014) 31
  Ərazi (min kv.km.) 0,7
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
  Təbii artım (nəfər, 2014) 443
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
  Yerli xərclər (min manat, 2015)   
  Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1071
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,05
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    3104
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,89
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 15690,7
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2284,4
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 15960,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 38539,1
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1284,9
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 2115,6
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 12346
  Kartof (ton, 2015) 2854,7
  Tərəvəz (ton, 2015) 3572
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 2180,2
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 4476
  Üzüm (ton, 2015) 475
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 8025
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 91758
  Quşlar (ədəd, 2015)  
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı kengerli-ih.nakhchivan.az
  Ətraflı
  Kürdəmir
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Kürdəmir rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 111,6
  Ərazi (min kv.km.) 1,63
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 189
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1528
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.830
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  18.742
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5135
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,25
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13650
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,57
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 11
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 58
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 50
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 5
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 97
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 24905
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3759
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,5
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 245,6
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 388
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1297
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1825,7
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 241,6
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 8980
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 59390
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 224,6
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 92686,1
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 8
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1015
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7588
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5930
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 61778
  Kartof (ton, 2015) 12858
  Tərəvəz (ton, 2015) 21818
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 47916
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 21574
  Üzüm (ton, 2015) 3994
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 62756
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 133269
  Quşlar (ədəd, 2015) 372023
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı kurdemir-ih.gov.az
  Ətraflı
  Qəbələ
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qəbələ rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 101,5
  Ərazi (min kv.km.) 1,55
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 225
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1511
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   12.974
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  20.713
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3263
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,15
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    11867
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,67
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 23
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 68
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 27
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 137
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 23254
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4945
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 11,3
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 284,2
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 190
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1138
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1953,9
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 116,4
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6134
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24837
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 33
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 87410,6
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 7
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1086
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7511
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 7180
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 43859
  Kartof (ton, 2015) 7497
  Tərəvəz (ton, 2015) 9495
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 1872
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 14115
  Üzüm (ton, 2015) 1414
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 48303
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 218617
  Quşlar (ədəd, 2015) 379815
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qebele-ih.gov.az
  Ətraflı
  Qax
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qax rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 55,2
  Ərazi (min kv.km.) 1,49
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 345
  Təbii artım (nəfər, 2014) 468
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   3.566
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  17.772
  Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3312
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,5
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8614
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 160,72
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 36
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 54
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 48
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 11
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 6
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 94
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 26
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 5896
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 5048
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8,9
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 233,6
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 241
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 479
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1155,4
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 75,5
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2655,6
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 22415
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 52
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 11818,7
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 14
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1274
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6204
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 4022
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 23035
  Kartof (ton, 2015) 2590
  Tərəvəz (ton, 2015) 2060
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 1367
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9502
  Üzüm (ton, 2015) 3420
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 24514
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 68451
  Quşlar (ədəd, 2015) 93891
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qax-ih.gov.az
  Ətraflı
  Qobustan
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qobustan rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 24.04.1990
  Əhali (min nəfər, 2014) 44
  Ərazi (min kv.km.) 1,37
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 101
  Təbii artım (nəfər, 2014) 822
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.532
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  9.138
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2462
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    4812
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 152,85
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 6
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 30
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 21
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 21
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 3002
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 1157
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 3,3
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 277
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 50
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2246
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 776,8
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 43
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1192
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 7689
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 2
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 34388,7
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 734
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 3804
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 2131
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 5676
  Kartof (ton, 2015) 1180
  Tərəvəz (ton, 2015) 1002
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 611
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1115
  Üzüm (ton, 2015) 557
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 29430
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 187543
  Quşlar (ədəd, 2015) 86183
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qobustan-ih.gov.az
  Ətraflı
  Laçın
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Laçın rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 74,1
  Ərazi (min kv.km.) 1,84
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 414
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1012
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.222
  Yerli xərclər (min manat, 2015)   
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1646
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,01
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    3632
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 156,3
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 5
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 118
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 110
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 18
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 23
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 24
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4196
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,2
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 244,9
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 181
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 272
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 89,9
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 3799
  Kartof (ton, 2015)  
  Tərəvəz (ton, 2015) 35
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 462
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 35171
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 204907
  Quşlar (ədəd, 2015) 87550
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı lachin-ih.gov.az
  Ətraflı
  Lerik
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Lerik rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 80,8
  Ərazi (min kv.km.) 1,08
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 323
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1300
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.248
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  18.291
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4525
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,39
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10940
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 145,26
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 15
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 107
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 64
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 7
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 59
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 4
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 912,1
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2618
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 5,5
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 274,1
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 38
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1085
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1023,6
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 71,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2739,8
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 13430,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 1
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 22590,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 2
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 329
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 1457
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 2619
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 2598
  Kartof (ton, 2015) 17403
  Tərəvəz (ton, 2015) 3968
  Bostan məhsulları (ton, 2015)  
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 631
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 37938
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 132155
  Quşlar (ədəd, 2015) 167919
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı lerik-ih.gov.az
  Ətraflı
  Masallı
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Masallı rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 215,2
  Ərazi (min kv.km.) 0,72
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 232
  Təbii artım (nəfər, 2014) 3026
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   8.778
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  28.222
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 12646
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,58
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    28859
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 144,94
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 96
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 52
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 36
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 119
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 18
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 31323
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6960
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 15,1
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 280,4
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 117
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2972
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 4643,5
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 282,4
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6830,7
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 68241,5
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 29,1
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 65576,8
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2255
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12511
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 16652
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 28163
  Kartof (ton, 2015) 18103
  Tərəvəz (ton, 2015) 61987
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 6235
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2339
  Üzüm (ton, 2015) 948
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 73007
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 82451
  Quşlar (ədəd, 2015) 489812
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı masalli-ih.gov.az
  Ətraflı
  Oğuz
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Oğuz rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 42,6
  Ərazi (min kv.km.) 1,08
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 268
  Təbii artım (nəfər, 2014) 533
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.995
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  11.864
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2590
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,43
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    6031
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 153,16
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 18
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 34
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 27
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 57
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 2620
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2709
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 5,3
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 243,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 33
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 491
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 794,3
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 57,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1510,6
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 10414,8
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 25,6
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 21100,2
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1076
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 3821
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 2849
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 80716
  Kartof (ton, 2015) 10879
  Tərəvəz (ton, 2015) 22040
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 5001
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 20182
  Üzüm (ton, 2015) 4015
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 72606
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 295582
  Quşlar (ədəd, 2015) 265302
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı oguz-ih.gov.az
  Ətraflı
  Ordubad
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ordubad rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi  
  Əhali (min nəfər, 2014) 48,8
  Ərazi (min kv.km.) 0,98
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
  Təbii artım (nəfər, 2014) 459
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
  Yerli xərclər (min manat, 2015)   
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1070
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,64
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    5631
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,8
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 8278,3
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4140,3
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 16939,3
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 54041,7
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1444,4
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8592,8
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 6680
  Kartof (ton, 2015) 8417
  Tərəvəz (ton, 2015) 4503
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 277
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1583
  Üzüm (ton, 2015) 136
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 9254
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 65216
  Quşlar (ədəd, 2015)  
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı ordubad-ih.nakhchivan.az
  Ətraflı
  Saatlı
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Saatlı rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 25.05.1943
  Əhali (min nəfər, 2014) 101,8
  Ərazi (min kv.km.) 1,18
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 182
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1640
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   8.560
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  19.565
  Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5654
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,6
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13108
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 156,12
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 20
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 49
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 57
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 120
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 11006
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3163
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8,6
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 263,2
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 33
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 880
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1880
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 142,1
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4712,3
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24506
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 194,5
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 41548,2
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 618
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7301
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5220
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 81210
  Kartof (ton, 2015) 7693
  Tərəvəz (ton, 2015) 20123
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 94929
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9556
  Üzüm (ton, 2015) 1814
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 66684
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 103034
  Quşlar (ədəd, 2015) 282306
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı saatli-ih.gov.az
  Ətraflı
  Sabirabad
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Sabirabad rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 167,5
  Ərazi (min kv.km.) 1,47
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 170
  Təbii artım (nəfər, 2014) 2884
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   10.743
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  27.307
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7154
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 37,61
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    18831
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,08
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 22
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 85
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 58
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 173
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 6891
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4567
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 14
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 263,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 392
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1035
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3346,4
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 190
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6529,1
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 40222,7
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 314,3
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 52003,2
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 21
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1226
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 16156
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 9238
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 84403
  Kartof (ton, 2015) 15956
  Tərəvəz (ton, 2015) 44580
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 68195
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 16460
  Üzüm (ton, 2015) 1246
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 115413
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 204378
  Quşlar (ədəd, 2015) 1061282
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sabirabad-ih.gov.az
  Ətraflı
  Sədərək
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Sədərək rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi  
  Əhali (min nəfər, 2014) 15,4
  Ərazi (min kv.km.) 0,16
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
  Təbii artım (nəfər, 2014) 157
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
  Yerli xərclər (min manat, 2015)   
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 692
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 20,57
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1953
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,64
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4318,4
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1474,3
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 4229,9
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 22931,7
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 454,4
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 796
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 6685
  Kartof (ton, 2015) 1815,4
  Tərəvəz (ton, 2015) 4881,7
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 2124,1
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 488
  Üzüm (ton, 2015) 1291
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 2764
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 15894
  Quşlar (ədəd, 2015)  
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sederek-ih.nakhchivan.az
  Ətraflı
  Salyan
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Salyan rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 131,8
  Ərazi (min kv.km.) 1,6
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 126
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1997
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   8.516
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  25.147
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5901
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,44
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    16535
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 153,79
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 55
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 49
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 7
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 111
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 23
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 48582
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 7646
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 15,6
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 283,6
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 122
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 752
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2540,6
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 155
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 5207,4
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 44416,9
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 184,1
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 50253,3
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 2
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1184
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 34210
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 8589
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 55222
  Kartof (ton, 2015) 3619
  Tərəvəz (ton, 2015) 13169
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 12603
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2697
  Üzüm (ton, 2015) 4821
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 62756
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 185780
  Quşlar (ədəd, 2015) 659761
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı salyan-ih.gov.az
  Ətraflı
  Samux
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Samux rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 18.02.1992
  Əhali (min nəfər, 2014) 55,6
  Ərazi (min kv.km.) 1,45
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 362
  Təbii artım (nəfər, 2014) 654
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.892
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  13.419
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3108
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,8
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8060
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 153,1
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 35
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 26
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) -
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 70
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4314
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3604
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 5,8
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 252,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 13
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1039
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1177,2
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 76
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2811,9
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 18187,3
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 160
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 8678,5
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 424
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8407
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 4388
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 30474
  Kartof (ton, 2015) 11534
  Tərəvəz (ton, 2015) 9282
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 5062
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 13679
  Üzüm (ton, 2015) 7065
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 21241
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 168487
  Quşlar (ədəd, 2015) 246145
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı samux-ih.gov.az
  Ətraflı
  Şabran
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şabran rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 56,3
  Ərazi (min kv.km.) 1,09
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 122
  Təbii artım (nəfər, 2014) 742
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.732
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  12.136
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2800
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,78
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    7153
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,41
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 47
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 44
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
    İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 46
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 7831
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2257
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,4
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 324,3
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 157
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1121
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1067,8
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 61,9
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1427
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 12872
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 45,9
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 48116,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 571
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6575
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 3159
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 25364
  Kartof (ton, 2015) 487
  Tərəvəz (ton, 2015) 6587
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 30
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 4333
  Üzüm (ton, 2015) 1306
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 23858
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 47598
  Quşlar (ədəd, 2015) 1770992
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı shabran-ih.gov.az
  Ətraflı
  Şahbuz
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şahbuz rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi  
  Əhali (min nəfər, 2014) 24,6
  Ərazi (min kv.km.) 0,84
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
  Təbii artım (nəfər, 2014) 228
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
  Yerli xərclər (min manat, 2015)   
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 292
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 22,49
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    3776
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 155,55
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 10459,1
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2034,8
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 9478,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 28810,9
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1068,4
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 4487,1
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 4442,9
  Kartof (ton, 2015) 6883
  Tərəvəz (ton, 2015) 4816
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 69,7
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 4718
  Üzüm (ton, 2015) 158
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 21032
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 112145
  Quşlar (ədəd, 2015)  
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sahbuz-ih.nakhchivan.az
  Ətraflı
  Şəki
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şəki rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 181
  Ərazi (min kv.km.) 2,43
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 305
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1979
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   21.238
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  38.780
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 8748
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,3
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    26244
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,08
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 61
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 98
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 65
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 16
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 8
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 182
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 26
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 20938
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 9933
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 21
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 249,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 250
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2090
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3130,8
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 266,2
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2835,6
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 67280,4
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 100,6
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 35747,8
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 14
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1562
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 21536
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 15490
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 80716
  Kartof (ton, 2015) 10879
  Tərəvəz (ton, 2015) 22040
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 5001
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 20182
  Üzüm (ton, 2015) 4015
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 72606
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 295582
  Quşlar (ədəd, 2015) 265302
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sheki-ih.gov.az
  Ətraflı
  Şəmkir
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şəmkir rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 207
  Ərazi (min kv.km.) 1,66
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 399
  Təbii artım (nəfər, 2014) 2996
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   11800
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  41001
  Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 10177
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,23
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    27060
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,28
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 52
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 80
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 70
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 12
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 136
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 17
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 17969
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 10635
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 16,3
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 282,4
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 269
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 3536
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 4732
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 277,7
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4253
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 74950
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 158,3
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 162905,5
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 17
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2290
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 26024
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 20696
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 70496
  Kartof (ton, 2015) 108447
  Tərəvəz (ton, 2015) 122082
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 5752
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 60116
  Üzüm (ton, 2015) 21964
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 61053
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 288375
  Quşlar (ədəd, 2015) 1021777
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı shamkir-ih.gov.az
  Ətraflı
  Şərur
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şərur rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi  
  Əhali (min nəfər, 2014) 112,3
  Ərazi (min kv.km.) 0,87
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1201
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
  Yerli xərclər (min manat, 2015)   
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3265
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 22,12
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    11844
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,37
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
  Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 85827,5
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 10918,2
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 44061,6
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 72605,4
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1939,2
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 13258,5
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 32262,5
  Kartof (ton, 2015) 10002
  Tərəvəz (ton, 2015) 19597
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 5266
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 16218
  Üzüm (ton, 2015) 1318
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 34140
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 119845
  Quşlar (ədəd, 2015)  
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı serur-ih.nakhchivan.az
  Ətraflı
  Şuşa
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şuşa rayonu
  Ümumi Məlumat  
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 32,1
  Ərazi (min kv.km.) 0,31
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 373
  Təbii artım (nəfər, 2014) 452
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   1.466
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  7.635
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1129
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,65
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    3859
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 158,97
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) -
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 22
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 20
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 13
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2478
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 2,3
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 286
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 36
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 111
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 960
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 4467
  Kartof (ton, 2015) 22
  Tərəvəz (ton, 2015) 371
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 722
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 50
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 3995
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 35987
  Quşlar (ədəd, 2015) 14793
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı shusha-ih.gov.az
  Ətraflı
  Tərtər
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Tərtər rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 27.01.1934
  Əhali (min nəfər, 2014) 101,8
  Ərazi (min kv.km.) 0,96
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 332
  Təbii artım (nəfər, 2014) 781
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.834
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  16.732
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4926
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,19
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10348
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 152,86
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 28
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 47
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 42
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 69
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 10
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 6339
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6516
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,8
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 231,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 500
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1235
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1510,1
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 115,9
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3278,2
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24315,2
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 163,3
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 13068,9
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 477
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7831
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5198
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 40318
  Kartof (ton, 2015) 5970
  Tərəvəz (ton, 2015) 12239
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 17
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 8072
  Üzüm (ton, 2015) 842
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 26162
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 71918
  Quşlar (ədəd, 2015) 259413
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı terter-ih.gov.az
  Ətraflı
  Ucar
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ucar rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 24.01.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 84,1
  Ərazi (min kv.km.) 0,83
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 234
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1200
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.605
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  16.320
  Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5137
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,32
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10460
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 150,08
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 22
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 45
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 40
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 73
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 3186
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2874
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,2
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 252,5
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 26
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 775
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1545,1
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 104,4
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3236,1
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24526,4
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 135,7
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 85401,5
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 12
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1549
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6195
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5217
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 27348
  Kartof (ton, 2015) 4729
  Tərəvəz (ton, 2015) 15944
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 2265
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 14823
  Üzüm (ton, 2015) 697
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 59025
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 54979
  Quşlar (ədəd, 2015) 516970
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı ucar-ih.gov.az
  Ətraflı
  Yardımlı
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Yardımlı rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 63,3
  Ərazi (min kv.km.) 0,67
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 286
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1072
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.148
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  14.892
   Sosial Göstəricilər   
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7402
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 26,22
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8120
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 142,2
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 80
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 45
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
   İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 62
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 6
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 676,5
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2315
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 4,7
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 294
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 107
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 319
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1160,3
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 46,9
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1451
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 13700
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 0,1
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 22510
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 420
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 2245
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 1744
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 8048
  Kartof (ton, 2015) 7706
  Tərəvəz (ton, 2015) 2000
  Bostan məhsulları (ton, 2015)  
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 513
  Üzüm (ton, 2015)  
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 28330
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 81264
  Quşlar (ədəd, 2015) 122014
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı yardimli-ih.gov.az
  Ətraflı
  Yevlax
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Yevlax rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 05.02.1935
  Əhali (min nəfər, 2014) 124,6
  Ərazi (min kv.km.) 1,47
  Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 287
  Təbii artım (nəfər, 2014) 1309
  Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   14.816
  Yerli xərclər (min manat, 2015)  23.681
   Sosial Göstəricilər  
  Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7789
  1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,8
  Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    18427
  Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,48
  Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
  Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 57
  Kitabxanalar (ədəd, 2014) 46
  Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
  Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 5
  İqtisadi Göstəricilər  
  Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
  Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
  Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 21414
  Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 7761
  Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 14,8
  Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 267,7
  Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 432
  Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1529
  Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2377,4
  Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 256,3
  İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 7131
  Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 48365,1
  İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 193,8
  Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 113071,6
  Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 10
  Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1938
  Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 23206
  Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 9018
  Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 39767
  Kartof (ton, 2015) 2328
  Tərəvəz (ton, 2015) 5947
  Bostan məhsulları (ton, 2015) 2968
  Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9608
  Üzüm (ton, 2015) 2261
  İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 73511
  Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 196956
  Quşlar (ədəd, 2015) 395233
  İcra Hakimiyyətinin veb-saytı yevlax-ih.gov.az
  Ətraflı
  Zəngilan
  -
  İnzibati rayon və şəhərlərin adları Zəngilan rayonu
  Ümumi Məlumat   
  Yaranma tarixi 08.08.1930
  Əhali (min nəfər, 2014) 42,7
  Ərazi (min kv.k