Bölgələr üzrə iqtisadi xəritə

Abşeron
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Abşeron rayonu
Ümumi Məlumat
Yaranma tarixi 04.01.64
Əhali (min nəfər, 2014) 202,8
Ərazi (min kv.km.) 1,97
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 5
Təbii artım (nəfər, 2014) 1434
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   36.117
Yerli xərclər (min manat, 2015)  35.872
Sosial Göstəricilər
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 9171
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 33,00
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    20133,00
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 160,39
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 26
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 38
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 15
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 6
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
İqtisadi Göstəricilər
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 336
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 110
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 119578
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 20816
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 25,7
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 352,9
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 347
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 3083
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 4685,6
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 253,7
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 9876,6
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 75207,8
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 103,2
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 346835,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 40
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1045
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 23011
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 17587
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 576
Kartof (ton, 2015) 45
Tərəvəz (ton, 2015) 8407
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1031
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1172
Üzüm (ton, 2015) 197
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 19530
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 106947
Quşlar (ədəd, 2015) 800653
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı absheron.gov.az
Ətraflı
Ağcabədi
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağcabədi rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 130,3
Ərazi (min kv.km.) 1,76
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 263
Təbii artım (nəfər, 2014) 1896
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.814
Yerli xərclər (min manat, 2015)  25.689
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 6989
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,61
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    17883
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,61
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 36
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 62
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 48
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 8
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 101
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 12
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 11179
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6511
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 13,6
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 244,6
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 377
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2861
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2623,7
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 163,9
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 5566,8
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 39419,3
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 431,2
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 30687,7
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 10
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2410
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6154
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 10451
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 108281
Kartof (ton, 2015) 2770
Tərəvəz (ton, 2015) 10794
Bostan məhsulları (ton, 2015) 14269
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 11625
Üzüm (ton, 2015) 2733
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 86909
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 330364
Quşlar (ədəd, 2015) 319392
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agcabedi-ih.gov.az
Ətraflı
Ağdam
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağdam rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 191,7
Ərazi (min kv.km.) 1,15
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 362
Təbii artım (nəfər, 2014) 2627
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.708
Yerli xərclər (min manat, 2015)  39.167
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5905
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 42,84
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    15448
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,67
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 35
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 135
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 56
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 20
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 73
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 7
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 6389
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 9970
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 15,4
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 232,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 770
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1709
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1165,2
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 30,6
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 95,4
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 7927,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 120,1
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 67313,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 10
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 52920
Kartof (ton, 2015) 8560
Tərəvəz (ton, 2015) 48215
Bostan məhsulları (ton, 2015) 5113
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2800
Üzüm (ton, 2015) 370
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 39055
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 105289
Quşlar (ədəd, 2015) 216700
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agdam-ih.gov.az
Ətraflı
Ağdaş
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağdaş rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 105,5
Ərazi (min kv.km.) 1,02
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 249
Təbii artım (nəfər, 2014) 1032
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.906
Yerli xərclər (min manat, 2015)  21.796
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7655
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,83
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13917
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 145,53
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 30
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 69
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 75
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 80
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 8015
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3685
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 11,1
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 240,8
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 24
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2340
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2009,6
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 230,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3345,7
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 27716,4
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 131,2
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 137619,3
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1170
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12657
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 7309
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 31284
Kartof (ton, 2015) 8870
Tərəvəz (ton, 2015) 38878
Bostan məhsulları (ton, 2015) 7281
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2518
Üzüm (ton, 2015) 3115
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 79851
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 96314
Quşlar (ədəd, 2015) 289725
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agdash-ih.gov.az
Ətraflı
Ağstafa
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağstafa rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 1990
Əhali (min nəfər, 2014) 84,6
Ərazi (min kv.km.) 1,5
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 461
Təbii artım (nəfər, 2014) 1063
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4406
Yerli xərclər (min manat, 2015)  17702
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3218
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 52,09
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12343
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 152,86
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 34
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 39
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 39
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 5
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 56
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4823
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 5860
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8,6
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 244,1
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 127
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 785
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1630,3
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 90,9
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1379,7
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 28170,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 72,7
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 52380,1
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 8
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 861
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 9676
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6271
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 28729
Kartof (ton, 2015) 4761
Tərəvəz (ton, 2015) 3547
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1378
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9667
Üzüm (ton, 2015) 6665
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 26076
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 173190
Quşlar (ədəd, 2015) 305628
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agstafa-ih.gov.az
Ətraflı
Bakı
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Bakı şəhəri  - c ə m i
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi III əsr
Əhali (min nəfər, 2014) 2204,2
Ərazi (min kv.km.) 2,14
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
Təbii artım (nəfər, 2014) 22298
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   6.494.000
Yerli xərclər (min manat, 2015)  243.597
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 66831
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,3
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    348653
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 229,21
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 395
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 369
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 107
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 132
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 149
 İqtisadi Göstəricilər   
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8299
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 1225
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 28179
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 390790
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 693,4
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 621,2
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 11448
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 38432
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 38296,6
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 11662,3
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 627568,4
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 4478420,6
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 549,5
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 11853
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 889
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 52055
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 713099
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 739973
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015)  
Kartof (ton, 2015) 36
Tərəvəz (ton, 2015) 7561
Bostan məhsulları (ton, 2015) 174
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 7125
Üzüm (ton, 2015) 8918
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 6203
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 16466
Quşlar (ədəd, 2015) 298699
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı baku-ih.gov.az
Ətraflı
Balakən
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Balakən rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 94,9
Ərazi (min kv.km.) 0,94
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 394
Təbii artım (nəfər, 2014) 1001
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.904
Yerli xərclər (min manat, 2015)  17.549
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 6002
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,49
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12714
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,36
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 49
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 31
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 86
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 15
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 6351
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3940
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 10
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 254,9
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 83
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1220
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1935,4
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 141,6
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3639,6
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 35144,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 17
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 22958,9
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 723
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6963
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6658
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 40577
Kartof (ton, 2015) 7134
Tərəvəz (ton, 2015) 22209
Bostan məhsulları (ton, 2015) 3230
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 28545
Üzüm (ton, 2015) 215
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 38884
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 37712
Quşlar (ədəd, 2015) 184255
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı balaken-ih.gov.az
Ətraflı
Quba
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Quba rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 163,9
Ərazi (min kv.km.) 2,61
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 168
Təbii artım (nəfər, 2014) 2323
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   16.712
Yerli xərclər (min manat, 2015)  30.963
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5567
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 38,13
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    17916
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,09
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 15
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 137
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 91
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 28
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 5
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 121
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 21
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 22445
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6645
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 14,5
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 291,6
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 250
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2013
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3227
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 267,7
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 7091,1
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 55950,3
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 52,4
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 71197,6
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 861
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 22427
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 10989
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 46341
Kartof (ton, 2015) 11327
Tərəvəz (ton, 2015) 15024
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 122816
Üzüm (ton, 2015) 31
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 65118
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 265031
Quşlar (ədəd, 2015) 201470
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı quba-ih.gov.az
Ətraflı
Qusar
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qusar rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 93,8
Ərazi (min kv.km.) 1,5
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 180
Təbii artım (nəfər, 2014) 1218
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   6.380
Yerli xərclər (min manat, 2015)  19.927
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5087
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,74
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13022
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 150,18
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 13
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 86
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 49
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 14
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 65
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 10
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 3635
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4171
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 277,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 352
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1067
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2063,4
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 111
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 5354
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 36045
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 51,4
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 150390,3
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 10
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 540
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 10385
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5692
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 56699
Kartof (ton, 2015) 18408
Tərəvəz (ton, 2015) 17629
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 13865
Üzüm (ton, 2015) 106
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 41174
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 91392
Quşlar (ədəd, 2015) 198639
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qusar-ih.gov.az
Ətraflı
Xaçmaz
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Xaçmaz rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 171,2
Ərazi (min kv.km.) 1,06
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 157
Təbii artım (nəfər, 2014) 2414
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   22.649
Yerli xərclər (min manat, 2015)  32.346
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 9978
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,09
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    20982
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 143,13
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 123
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 73
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 56
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 8
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 97
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 21
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 35526
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6382
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 13,6
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 305,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 63
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1774
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3449
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 309,8
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 11204,8
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 83474,3
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 137,2
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 31129,5
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1263
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 16892
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 11791
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 75589
Kartof (ton, 2015) 10939
Tərəvəz (ton, 2015) 109104
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1186
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 105576
Üzüm (ton, 2015) 5231
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 57057
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 91198
Quşlar (ədəd, 2015) 393438
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı xachmaz-ih.gov.az
Ətraflı
Siyəzən
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Siyəzən rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 02.04.1992
Əhali (min nəfər, 2014) 40,5
Ərazi (min kv.km.) 0,7
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 103
Təbii artım (nəfər, 2014) 608
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.180
Yerli xərclər (min manat, 2015)  8.765
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2594
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,95
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    4576
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 165,42
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 5
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 15
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 40
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 13
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 8246
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2016
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,6
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 362,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 70
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 373
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 660,3
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 53,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1300
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 13503
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 9,8
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 67926,5
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 953
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8309
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 1833
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 7192
Kartof (ton, 2015) 194
Tərəvəz (ton, 2015) 942
Bostan məhsulları (ton, 2015) 465
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 888
Üzüm (ton, 2015) 149
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 12490
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 52800
Quşlar (ədəd, 2015) 1182710
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı siyezen-ih.gov.az
Ətraflı
İsmayıllı
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları İsmayıllı rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 24.11.1939
Əhali (min nəfər, 2014) 84
Ərazi (min kv.km.) 2,07
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 185
Təbii artım (nəfər, 2014) 927
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.778
Yerli xərclər (min manat, 2015)  21.034
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4463
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 25,77
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13698
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 154,42
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 10
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 80
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 49
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 20
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 74
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4558
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4305
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,7
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 261
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 382
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1112
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1605
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 118
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2875
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 20740
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 22,4
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 64968,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 16
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2008
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7239
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5095
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 83620
Kartof (ton, 2015) 6576
Tərəvəz (ton, 2015) 7490
Bostan məhsulları (ton, 2015) 8
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 8138
Üzüm (ton, 2015) 2791
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 51430
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 179604
Quşlar (ədəd, 2015) 262115
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı ismayilli-ih.gov.az
Ətraflı
Şamaxı
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şamaxı rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 99,7
Ərazi (min kv.km.) 1,67
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 135
Təbii artım (nəfər, 2014) 1550
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.269
Yerli xərclər (min manat, 2015)  21.224
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5770
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,99
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12529
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 154,18
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 21
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 72
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 43
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 23
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 62
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 12
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 5412
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2978
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8,9
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 261,8
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 170
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 928
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2037,4
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 173,2
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 8064
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 40289,8
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 10,7
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 23975,8
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 2
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 924
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12187
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6345
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 13010
Kartof (ton, 2015) 4885
Tərəvəz (ton, 2015) 4199
Bostan məhsulları (ton, 2015) 52
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 455
Üzüm (ton, 2015) 1622
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 37911
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 190570
Quşlar (ədəd, 2015) 270014
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı shamaxi-ih.gov.az
Ətraflı
Qazax
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qazax rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 1930
Əhali (min nəfər, 2014) 93,7
Ərazi (min kv.km.) 0,7
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 470
Təbii artım (nəfər, 2014) 873
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   6852
Yerli xərclər (min manat, 2015)  21019
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 6057
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,93
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    14274
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 159,53
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 47
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 43
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 8
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 112
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 30
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 12485
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 8968
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 11,3
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 255,3
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 449
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 907
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2303.1
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 129
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2450
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24680
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 61,4
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 15742
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 7
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1421
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 13893
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 8753
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 21668
Kartof (ton, 2015) 3560
Tərəvəz (ton, 2015) 11074
Bostan məhsulları (ton, 2015) 377
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 14186
Üzüm (ton, 2015) 3614
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 30095
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 143631
Quşlar (ədəd, 2015) 198247
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qazax-ih.gov.az
Ətraflı
Biləsuvar
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Biləsuvar rayonu
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 93
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 12
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 16199
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3666
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 283,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 383
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1445
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1899,6
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 151,8
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6405,4
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 39993,7
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 184,6
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 30511,8
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 711
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8243
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5032
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 68363
Kartof (ton, 2015) 3849
Tərəvəz (ton, 2015) 73840
Bostan məhsulları (ton, 2015) 2245
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 5722
Üzüm (ton, 2015) 877
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 40133
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 137931
Quşlar (ədəd, 2015) 286664
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı bilesuvar-ih.gov.az
Ətraflı
Lənkəran
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Lənkəran rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 220,8
Ərazi (min kv.km.) 1,54
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 268
Təbii artım (nəfər, 2014) 2679
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   16.906
Yerli xərclər (min manat, 2015)  37.639
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 9487
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 33,87
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    30292
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,96
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 53
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 89
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 74
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 17
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 11
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 226
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 32
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 20304
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 10166
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 22,5
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 261,3
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 264
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2995
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3943,4
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 302,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6744,5
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 72599,8
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 33
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 102465,8
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 22
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2070
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 28452
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 17336
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 3483
Kartof (ton, 2015) 5009
Tərəvəz (ton, 2015) 125988
Bostan məhsulları (ton, 2015) 2434
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 17094
Üzüm (ton, 2015) 766
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 53348
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 21531
Quşlar (ədəd, 2015) 442499
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı lenkeran-ih.gov.az
Ətraflı
Neftçala
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Neftçala rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 11.02.1940
Əhali (min nəfər, 2014) 84,9
Ərazi (min kv.km.) 1,45
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 176
Təbii artım (nəfər, 2014) 917
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.438
Yerli xərclər (min manat, 2015)  16.423
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3835
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 33,72
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10455
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,49
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 51
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 34
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 68
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 13
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 25150
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4165
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,5
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 264,4
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 239
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 555
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1521,4
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 141,4
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2892
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 23155
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 165,2
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 33558,2
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 631
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7125
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 3770
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 110933
Kartof (ton, 2015) 1370
Tərəvəz (ton, 2015) 1715
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1319
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2476
Üzüm (ton, 2015) 254
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 42159
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 130385
Quşlar (ədəd, 2015) 613856
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı neftchala-ih.gov.az
Ətraflı
Zaqatala
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Zaqatala rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 124,7
Ərazi (min kv.km.) 1,35
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 372
Təbii artım (nəfər, 2014) 1266
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.368
Yerli xərclər (min manat, 2015)  25.377
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7380
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,43
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    17104
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,33
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 41
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 67
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 57
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 11
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 6
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 118
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 30
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 28188
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 8602
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 15,5
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 251,4
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 34
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1476
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2541,6
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 142,5
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3500,6
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 31151,5
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 43,3
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 48223,6
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 9
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1631
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12392
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 8527
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 16661
Kartof (ton, 2015) 15228
Tərəvəz (ton, 2015) 20442
Bostan məhsulları (ton, 2015) 8784
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 29052
Üzüm (ton, 2015) 760
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 60969
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 141045
Quşlar (ədəd, 2015) 280073
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı zaqatala-ih.gov.az
Ətraflı
Tovuz
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Tovuz rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi                                                                     08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 168,4
Ərazi (min kv.km.) 1,94
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 439
Təbii artım (nəfər, 2014) 2157
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   14746
Yerli xərclər (min manat, 2015)  34775
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 9117
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,57
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    25332
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,43
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 40
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 86
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 72
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 87
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 7670
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 11487
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 17,4
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 260.4
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 105
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 710
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3445,6
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 281,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6205
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 60906
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 107,8
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 46233,8
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 535
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8520
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 14721
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 37589
Kartof (ton, 2015) 155999
Tərəvəz (ton, 2015) 30273
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1314
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 15224
Üzüm (ton, 2015) 9651
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 43391
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 199008
Quşlar (ədəd, 2015) 455189
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı tovuz-ih.gov.az
Ətraflı
Sumqayıt
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Sumqayıt şəhər ə/d 
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 22.11.1949
Əhali (min nəfər, 2014) 332,9
Ərazi (min kv.km.) 0,09
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 31
Təbii artım (nəfər, 2014) 3863
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   84.964
Yerli xərclər (min manat, 2015)  75.249
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 17230
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,59
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    51908
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 166,56
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 57
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 51
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 18
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 12
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 19
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 408
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 120
Sənaye məhsulunun həcmi (mln manat, 2014) 421,3
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 38291
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 54
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 377,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 1267
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 7343
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 4578,8
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 609,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 26150
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 210700
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 224,5
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 181545,9
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 53
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 3274
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 97528
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 39142
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015)  
Kartof (ton, 2015) 5
Tərəvəz (ton, 2015) 172
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 152
Üzüm (ton, 2015) 19
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 2111
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 2889
Quşlar (ədəd, 2015) 40100
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sumqayit-ih.gov.az
Ətraflı
Daşkəsən
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Daşkəsən rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 34,1
Ərazi (min kv.km.) 1,05
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 397
Təbii artım (nəfər, 2014) 370
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.878
Yerli xərclər (min manat, 2015)  12.255
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3060
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,2
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    5894
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 155,49
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 12
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 44
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 46
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 25
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 10
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 3109
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 1534
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 4,2
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 293,9
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 5
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 328
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 431,8
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 44,7
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 421,3
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 8450
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 0,3
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 10267,6
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 330
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6719
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 1852
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 1832
Kartof (ton, 2015) 12929
Tərəvəz (ton, 2015) 1262
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 667
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 27683
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 103840
Quşlar (ədəd, 2015) 37269
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı dashkesen-ih.gov.az
Ətraflı
Ağsu
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ağsu rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.10.1943
Əhali (min nəfər, 2014) 76,3
Ərazi (min kv.km.) 1,02
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 162
Təbii artım (nəfər, 2014) 1121
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   3.608
Yerli xərclər (min manat, 2015)  15.231
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4891
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,84
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    11052
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,47
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 8
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 68
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 38
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 34
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 5700
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2711
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,2
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 267,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 158
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 764
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1210,1
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 103,5
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3142
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 17913,8
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 76,1
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 48265,2
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 371
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8296
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 4843
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 70738
Kartof (ton, 2015) 600
Tərəvəz (ton, 2015) 3587
Bostan məhsulları (ton, 2015) 3932
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 10113
Üzüm (ton, 2015) 2682
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 40659
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 160267
Quşlar (ədəd, 2015) 233393
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı agsu-ih.gov.az
Ətraflı
Babək
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Babək rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi  
Əhali (min nəfər, 2014) 72,3
Ərazi (min kv.km.) 0,76
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
Təbii artım (nəfər, 2014) 1018
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2668
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 22,91
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    7821
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,37
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 109322,4
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 5680,5
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 30001,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 62417,2
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1959,9
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12893,3
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 32625
Kartof (ton, 2015) 5877,2
Tərəvəz (ton, 2015) 16287
Bostan məhsulları (ton, 2015) 20841,3
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 4891
Üzüm (ton, 2015) 5332
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 14064
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 129741
Quşlar (ədəd, 2015)  
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı babek-ih.nakhchivan.az
Ətraflı
Bərdə
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Bərdə rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 151,2
Ərazi (min kv.km.) 0,95
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 314
Təbii artım (nəfər, 2014) 1745
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   11.016
Yerli xərclər (min manat, 2015)  30.974
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 8239
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,29
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    20595
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,04
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 32
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 75
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 57
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 10
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 118
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 17
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 12341
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 8268
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 17,9
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 240,3
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 1499
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 4321
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3174,8
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 260,5
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 8820,5
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 78595,6
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 356,4
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 58982,5
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 9
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1461
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 13010
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 11722
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 56287
Kartof (ton, 2015) 2249
Tərəvəz (ton, 2015) 33070
Bostan məhsulları (ton, 2015) 29890
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 7784
Üzüm (ton, 2015) 2200
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 88903
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 138104
Quşlar (ədəd, 2015) 415549
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı berde-ih.gov.az
Ətraflı
Naftalan
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Naftalan şəhər ə/v
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 28.041967
Əhali (min nəfər, 2014) 9,7
Ərazi (min kv.km.) 0,04
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 330
Təbii artım (nəfər, 2014) 119
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   3.171
Yerli xərclər (min manat, 2015)  4.060
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 468
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,71
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1442
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 158,72
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 1
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 2
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 12
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 6
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 1759
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 1255
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 2,2
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 284,4
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 50
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 285
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 174,2
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 15,5
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1093
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 13502,6
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 0,5
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 2314,2
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 51
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 1360
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 824
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 979
Kartof (ton, 2015) 26
Tərəvəz (ton, 2015) 18
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 372
Üzüm (ton, 2015) 4
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 484
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 2856
Quşlar (ədəd, 2015) 2886
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı naftalan-ih.gov.az
Ətraflı
Qubadlı
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qubadlı rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 14.03.1933
Əhali (min nəfər, 2014) 38,9
Ərazi (min kv.km.) 0,8
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 403
Təbii artım (nəfər, 2014) 449
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.962
Yerli xərclər (min manat, 2015)  11.208
Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1209
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,54
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    6854
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 165,39
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) -
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 32
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 1
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 1
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3507
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 3,6
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 274,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 209
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 275
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014)  
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 2
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 74
Kartof (ton, 2015) 1
Tərəvəz (ton, 2015) 11
Bostan məhsulları (ton, 2015) 6
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 1040
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 4743
Quşlar (ədəd, 2015) 12212
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qubadli-ih.gov.az
Ətraflı
Xızı
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Xızı rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 24.04.1991
Əhali (min nəfər, 2014) 16,1
Ərazi (min kv.km.) 1,67
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 104
Təbii artım (nəfər, 2014) 266
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   1.810
Yerli xərclər (min manat, 2015)  6.080
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 812
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 34,29
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1512
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 153,71
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 8
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 15
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 14
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 5
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 2993
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 599
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 2,5
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 255,6
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 118
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 662
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 295,5
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 17,2
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2681,7
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 6592
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 8,8
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 24750,7
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 503
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 3238
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 819
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 1956
Kartof (ton, 2015) 285
Tərəvəz (ton, 2015) 737
Bostan məhsulları (ton, 2015) 689
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 73
Üzüm (ton, 2015) 41
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 10953
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 94272
Quşlar (ədəd, 2015) 2457002
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı khizi-ih.gov.az
Ətraflı
Zərdab
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Zərdab rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 05.02.1935
Əhali (min nəfər, 2014) 56,5
Ərazi (min kv.km.) 0,86
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 231
Təbii artım (nəfər, 2014) 603
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   3.458
Yerli xərclər (min manat, 2015)  14.638
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2538
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,05
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    7501
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 154,73
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 19
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 43
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 41
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 68
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 5
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 1754
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2433
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,1
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 232,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 35
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 305
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 835,8
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 52,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1912,2
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 12615
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 195,7
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 8756,9
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 16
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 486
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 4020
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 2552
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 50272
Kartof (ton, 2015) 2485
Tərəvəz (ton, 2015) 2238
Bostan məhsulları (ton, 2015) 10692
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2358
Üzüm (ton, 2015) 195
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 54236
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 112584
Quşlar (ədəd, 2015) 188237
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı zerdab-ih.gov.az
Ətraflı
Goranboy
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Goranboy rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 100,2
Ərazi (min kv.km.) 1,7
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 317
Təbii artım (nəfər, 2014) 1241
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.858
Yerli xərclər (min manat, 2015)  24.831
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4820
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 43,05
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12999
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,36
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 32
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 79
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 68
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
Iqtisadi göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 74
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 16
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 10410
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 7405
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 13,5
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 295,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 55
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1486
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2244,5
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 156,7
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2694
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 26070,2
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 241,7
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 28706,9
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 754
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 10979
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 8808
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 53697
Kartof (ton, 2015) 3521
Tərəvəz (ton, 2015) 9162
Bostan məhsulları (ton, 2015) 4653
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 17487
Üzüm (ton, 2015) 1248
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 42689
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 223800
Quşlar (ədəd, 2015) 376080
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı goranboy-ih.gov.az
Ətraflı
Astara
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Astara rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 103,9
Ərazi (min kv.km.) 0,62
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 313
Təbii artım (nəfər, 2014) 1404
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   10.934
Yerli xərclər (min manat, 2015)  19.759
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 8493
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 27,04
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12788
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,33
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 63
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 53
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 5
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 108
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 12207
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3487
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,3
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 268,9
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 85
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 625
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1702,9
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 118,5
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4416,5
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24602,3
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 11
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 41944,2
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1164
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7183
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5615
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 3076
Kartof (ton, 2015) 11582
Tərəvəz (ton, 2015) 44877
Bostan məhsulları (ton, 2015) 8108
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 35094
Üzüm (ton, 2015) 22
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 45736
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 29076
Quşlar (ədəd, 2015) 179135
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı astara-ih.gov.az
Ətraflı
Beyləqan
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Beyləqan rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 24.11.1939
Əhali (min nəfər, 2014) 93,7
Ərazi (min kv.km.) 1,13
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 265
Təbii artım (nəfər, 2014) 1395
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.234
Yerli xərclər (min manat, 2015)  16.876
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5583
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,71
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13601
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 150,5
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 30
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 54
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 39
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 106
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 7
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 8682
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4962
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 10,3
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 242
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 78
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1246
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1895,8
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 100,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4000,1
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 2398
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 219,3
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 69440,3
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 552
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8853
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6152
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 77318
Kartof (ton, 2015) 3688
Tərəvəz (ton, 2015) 17978
Bostan məhsulları (ton, 2015) 5519
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 7741
Üzüm (ton, 2015) 1129
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 57833
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 301806
Quşlar (ədəd, 2015) 458054
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı beyleqan-ih.gov.az
Ətraflı
Cəbrayıl
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Cəbrayıl rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 76,6
Ərazi (min kv.km.) 1,05
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 338
Təbii artım (nəfər, 2014) 927
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   1.476
Yerli xərclər (min manat, 2015)  13.219
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 789
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,96
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8624
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 156,22
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 11
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 44
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 25
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 25
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 4
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 578,2
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 5410
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 4,8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 251,6
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 248
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 145
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 7,7
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 7728
Kartof (ton, 2015) 439
Tərəvəz (ton, 2015) 595
Bostan məhsulları (ton, 2015) 58
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 10215
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 112737
Quşlar (ədəd, 2015) 98792
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı cabrail-ih.gov.az
Ətraflı
Cəlilabad
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Cəlilabad rayonu
Ümumi məlumat  
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 209,3
Ərazi (min kv.km.) 1,44
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 210
Təbii artım (nəfər, 2014) 3957
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.618
Yerli xərclər (min manat, 2015)  32.439
Sosial göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 11404
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,79
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    26093
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,26
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 18
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 125
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 63
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
İqtisadi göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 274
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 5572
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 5305
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 13
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 282,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 265
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 614
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3669,5
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 308,6
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1478,77
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 62020,5
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 22,4
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 63246,1
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 9
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 949
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 13460
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 13531
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 134152
Kartof (ton, 2015) 67700
Tərəvəz (ton, 2015) 1228
Bostan məhsulları (ton, 2015) 368
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1384
Üzüm (ton, 2015) 9340
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 99262
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 122667
Donuzlar (baş, 2015)  
Quşlar (ədəd, 2015) 840732
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı celilabad-ih.gov.az
Ətraflı
Culfa
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Culfa rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi  
Əhali (min nəfər, 2014) 45,1
Ərazi (min kv.km.) 1
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
Təbii artım (nəfər, 2014) 486
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1382
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 24,04
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    4501
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 159,83
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
 İqtisadi Göstəricilər  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 7572,7
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4611,3
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 15960,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 35615,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1543,2
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7705,4
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 15409
Kartof (ton, 2015) 5210,5
Tərəvəz (ton, 2015) 9793,7
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1615,2
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2927
Üzüm (ton, 2015) 5578
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 14597
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 93324
Quşlar (ədəd, 2015)  
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı culfa-ih.nakhchivan.az
Ətraflı
Füzuli
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Füzuli rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 04.01.1963
Əhali (min nəfər, 2014) 125,4
Ərazi (min kv.km.) 1,39
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 310
Təbii artım (nəfər, 2014) 1752
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.560
Yerli xərclər (min manat, 2015)  30.157
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1425
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,27
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10511
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,03
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 30
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 81
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 43
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 17
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 165
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 10247
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6863
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 10,8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 254,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 26
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 612
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1047,9
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 40,9
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 26,3
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 14827,5
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 147,9
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 16418,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 88988
Kartof (ton, 2015) 1632
Tərəvəz (ton, 2015) 5875
Bostan məhsulları (ton, 2015) 4705
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1170
Üzüm (ton, 2015) 530
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 32887
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 125694
Quşlar (ədəd, 2015) 482899
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı fuzuli-ih.gov.az
Ətraflı
Gədəbəy
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Gədəbəy rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 97,6
Ərazi (min kv.km.) 1,23
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 444
Təbii artım (nəfər, 2014) 883
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.516
Yerli xərclər (min manat, 2015)  26.306
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5254
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,42
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    18174
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 146,42
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 8
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 83
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 75
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 6
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 6
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 78
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 55184
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3951
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 361,1
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 183
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 794
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2018,7
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 130,2
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4750
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 29833,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 0,2
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 55184
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 817
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8480
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6338
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 3472
Kartof (ton, 2015) 142763
Tərəvəz (ton, 2015) 5829
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 257
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 54797
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 279273
Quşlar (ədəd, 2015) 272558
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı gedebey-ih.gov.az
Ətraflı
Göyçay
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Göyçay rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 115,8
Ərazi (min kv.km.) 0,74
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 226
Təbii artım (nəfər, 2014) 1342
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   8.874
Yerli xərclər (min manat, 2015)  22.767
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5432
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,39
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    14442
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,38
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 34
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 57
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 44
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 125
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 23
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 31966
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6088
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 12,4
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 255,1
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 419
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 810
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2148,1
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 233,4
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 7581,9
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 49941,9
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 100,6
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 47583
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 23
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 816
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12437
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 9394
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 28257
Kartof (ton, 2015) 1690
Tərəvəz (ton, 2015) 28464
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1467
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 72887
Üzüm (ton, 2015) 764
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 48102
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 67165
Quşlar (ədəd, 2015) 441070
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı goychay-ih.gov.az
Ətraflı
Göygöl
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Göygöl  rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 61,5
Ərazi (min kv.km.) 0,92
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 364
Təbii artım (nəfər, 2014) 809
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.478
Yerli xərclər (min manat, 2015)  15.706
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3752
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,97
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8758
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 152,13
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 19
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 50
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 42
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 123
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 28
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 12212
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3465
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,7
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 272,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 105
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 761
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1514,6
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 105,4
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2362,4
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 16266,4
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 53,4
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 77032,9
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 497
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 10367
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6481
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 15765
Kartof (ton, 2015) 9996
Tərəvəz (ton, 2015) 5873
Bostan məhsulları (ton, 2015) 100
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1900
Üzüm (ton, 2015) 4981
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 20213
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 156206
Quşlar (ədəd, 2015) 190949
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı goygol-ih.gov.az
Ətraflı
Hacıqabul
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Hacıqabul rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 24.04.1990
Əhali (min nəfər, 2014) 71,2
Ərazi (min kv.km.) 1,6
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 113
Təbii artım (nəfər, 2014) 1065
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   5.171
Yerli xərclər (min manat, 2015)  11.270
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2516
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 41,34
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    7247
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,3
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 33
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 19
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 30
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 13
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4041
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2454
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,7
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 288,2
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 427
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 627
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1531,9
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 160,2
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2811
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24572,3
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 77,8
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 56129,5
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 8
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 236
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 5102
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5217
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 37909
Kartof (ton, 2015) 418
Tərəvəz (ton, 2015) 19818
Bostan məhsulları (ton, 2015) 23306
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 11051
Üzüm (ton, 2015) 253
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 37508
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 133765
Quşlar (ədəd, 2015) 3632510
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı haciqabul-ih.gov.az
Ətraflı
Xocalı
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Xocalı rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 26.11.1991
Əhali (min nəfər, 2014) 27,5
Ərazi (min kv.km.) 1
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 375
Təbii artım (nəfər, 2014) 225
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   430
Yerli xərclər (min manat, 2015)  4.006
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 156
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 22,89
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1457
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,89
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 13
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 15
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 1
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 1
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 1338
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 1,2
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 262,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 77
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014)  
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 4714
Kartof (ton, 2015) 1766
Tərəvəz (ton, 2015) 341
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 3588
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 23242
Quşlar (ədəd, 2015) 10311
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı xocali-ih.gov.az
Ətraflı
Xocavənd
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Xocavənd rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 26.11.1991
Əhali (min nəfər, 2014) 42,9
Ərazi (min kv.km.) 1,46
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 334
Təbii artım (nəfər, 2014) 239
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   846
Yerli xərclər (min manat, 2015)  5.393
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 696
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,96
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1137
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 164,06
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 17
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 6
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 358.8
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 358,8
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2238
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 1,5
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 255,1
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 37
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 91
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 68,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 1
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 9210
Kartof (ton, 2015) 111
Tərəvəz (ton, 2015) 252
Bostan məhsulları (ton, 2015) 191
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 163
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 1966
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 14015
Quşlar (ədəd, 2015) 29260
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı xocavend-ih.gov.az
Ətraflı
İmişli
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları İmişli rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 123,6
Ərazi (min kv.km.) 1,89
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 230
Təbii artım (nəfər, 2014) 1809
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   20.903
Yerli xərclər (min manat, 2015)  20.831
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 6597
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 33,93
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    17758
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,21
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 15
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 63
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 49
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 179
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 32
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 160240
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4854
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 12,1
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 369,4
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 47
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1445
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2293,7
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 149,5
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4309
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 39430
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 233,9
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 73571
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 9
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1461
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7821
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 7771
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 51545
Kartof (ton, 2015) 2873
Tərəvəz (ton, 2015) 3674
Bostan məhsulları (ton, 2015) 4896
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9859
Üzüm (ton, 2015) 241
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 92084
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 246828
Quşlar (ədəd, 2015) 1425965
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı imishli-ih.gov.az
Ətraflı
Kəlbəcər
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Kəlbəcər rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 88,3
Ərazi (min kv.km.) 3,05
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 445
Təbii artım (nəfər, 2014) 1212
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   1.486
Yerli xərclər (min manat, 2015)  22.160
Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 801
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,48
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    11189
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 155,45
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 114
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 89
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 10
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 1
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4703
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 274,9
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 879
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 219
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 108,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 832
Kartof (ton, 2015)  
Tərəvəz (ton, 2015)  
Bostan məhsulları (ton, 2015) 895
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 23932
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 186627
Quşlar (ədəd, 2015) 79961
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı kelbecer-ih.gov.az
Ətraflı
Kəngərli
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Kəngərli rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi  
Əhali (min nəfər, 2014) 31
Ərazi (min kv.km.) 0,7
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
Təbii artım (nəfər, 2014) 443
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1071
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,05
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    3104
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,89
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 15690,7
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2284,4
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 15960,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 38539,1
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1284,9
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 2115,6
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 12346
Kartof (ton, 2015) 2854,7
Tərəvəz (ton, 2015) 3572
Bostan məhsulları (ton, 2015) 2180,2
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 4476
Üzüm (ton, 2015) 475
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 8025
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 91758
Quşlar (ədəd, 2015)  
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı kengerli-ih.nakhchivan.az
Ətraflı
Kürdəmir
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Kürdəmir rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 111,6
Ərazi (min kv.km.) 1,63
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 189
Təbii artım (nəfər, 2014) 1528
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   7.830
Yerli xərclər (min manat, 2015)  18.742
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5135
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,25
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13650
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 151,57
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 11
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 58
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 50
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 5
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 97
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 24905
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3759
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 9,5
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 245,6
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 388
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1297
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1825,7
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 241,6
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 8980
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 59390
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 224,6
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 92686,1
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 8
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1015
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7588
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5930
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 61778
Kartof (ton, 2015) 12858
Tərəvəz (ton, 2015) 21818
Bostan məhsulları (ton, 2015) 47916
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 21574
Üzüm (ton, 2015) 3994
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 62756
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 133269
Quşlar (ədəd, 2015) 372023
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı kurdemir-ih.gov.az
Ətraflı
Qəbələ
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qəbələ rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 101,5
Ərazi (min kv.km.) 1,55
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 225
Təbii artım (nəfər, 2014) 1511
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   12.974
Yerli xərclər (min manat, 2015)  20.713
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3263
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,15
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    11867
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,67
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 23
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 68
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 27
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 137
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 23254
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4945
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 11,3
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 284,2
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 190
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1138
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1953,9
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 116,4
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6134
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24837
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 33
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 87410,6
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 7
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1086
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7511
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 7180
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 43859
Kartof (ton, 2015) 7497
Tərəvəz (ton, 2015) 9495
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1872
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 14115
Üzüm (ton, 2015) 1414
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 48303
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 218617
Quşlar (ədəd, 2015) 379815
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qebele-ih.gov.az
Ətraflı
Qax
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qax rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 55,2
Ərazi (min kv.km.) 1,49
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 345
Təbii artım (nəfər, 2014) 468
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   3.566
Yerli xərclər (min manat, 2015)  17.772
Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3312
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 36,5
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8614
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 160,72
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 36
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 54
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 48
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 11
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 6
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 94
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 26
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 5896
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 5048
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8,9
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 233,6
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 241
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 479
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1155,4
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 75,5
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2655,6
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 22415
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 52
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 11818,7
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 14
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1274
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6204
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 4022
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 23035
Kartof (ton, 2015) 2590
Tərəvəz (ton, 2015) 2060
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1367
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9502
Üzüm (ton, 2015) 3420
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 24514
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 68451
Quşlar (ədəd, 2015) 93891
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qax-ih.gov.az
Ətraflı
Qobustan
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Qobustan rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 24.04.1990
Əhali (min nəfər, 2014) 44
Ərazi (min kv.km.) 1,37
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 101
Təbii artım (nəfər, 2014) 822
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.532
Yerli xərclər (min manat, 2015)  9.138
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2462
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    4812
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 152,85
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 6
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 30
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 21
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 21
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 3002
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 1157
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 3,3
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 277
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 50
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2246
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 776,8
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 43
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1192
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 7689
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 2
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 34388,7
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 734
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 3804
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 2131
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 5676
Kartof (ton, 2015) 1180
Tərəvəz (ton, 2015) 1002
Bostan məhsulları (ton, 2015) 611
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1115
Üzüm (ton, 2015) 557
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 29430
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 187543
Quşlar (ədəd, 2015) 86183
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı qobustan-ih.gov.az
Ətraflı
Laçın
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Laçın rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 74,1
Ərazi (min kv.km.) 1,84
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 414
Təbii artım (nəfər, 2014) 1012
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.222
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1646
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,01
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    3632
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 156,3
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 5
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 118
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 110
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 18
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 23
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 24
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4196
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,2
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 244,9
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 181
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 272
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 89,9
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 3799
Kartof (ton, 2015)  
Tərəvəz (ton, 2015) 35
Bostan məhsulları (ton, 2015) 462
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 35171
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 204907
Quşlar (ədəd, 2015) 87550
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı lachin-ih.gov.az
Ətraflı
Lerik
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Lerik rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 80,8
Ərazi (min kv.km.) 1,08
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 323
Təbii artım (nəfər, 2014) 1300
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.248
Yerli xərclər (min manat, 2015)  18.291
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4525
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,39
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10940
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 145,26
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 15
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 107
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 64
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 7
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 59
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 4
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 912,1
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2618
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 5,5
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 274,1
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 38
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1085
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1023,6
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 71,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2739,8
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 13430,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 1
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 22590,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 2
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 329
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 1457
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 2619
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 2598
Kartof (ton, 2015) 17403
Tərəvəz (ton, 2015) 3968
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 631
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 37938
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 132155
Quşlar (ədəd, 2015) 167919
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı lerik-ih.gov.az
Ətraflı
Masallı
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Masallı rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 215,2
Ərazi (min kv.km.) 0,72
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 232
Təbii artım (nəfər, 2014) 3026
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   8.778
Yerli xərclər (min manat, 2015)  28.222
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 12646
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,58
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    28859
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 144,94
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 96
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 52
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 36
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 119
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 18
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 31323
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6960
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 15,1
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 280,4
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 117
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2972
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 4643,5
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 282,4
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6830,7
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 68241,5
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 29,1
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 65576,8
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2255
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 12511
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 16652
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 28163
Kartof (ton, 2015) 18103
Tərəvəz (ton, 2015) 61987
Bostan məhsulları (ton, 2015) 6235
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2339
Üzüm (ton, 2015) 948
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 73007
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 82451
Quşlar (ədəd, 2015) 489812
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı masalli-ih.gov.az
Ətraflı
Oğuz
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Oğuz rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 42,6
Ərazi (min kv.km.) 1,08
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 268
Təbii artım (nəfər, 2014) 533
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.995
Yerli xərclər (min manat, 2015)  11.864
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2590
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 30,43
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    6031
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 153,16
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 18
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 34
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 27
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 57
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 8
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 2620
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2709
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 5,3
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 243,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 33
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 491
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 794,3
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 57,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1510,6
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 10414,8
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 25,6
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 21100,2
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 6
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1076
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 3821
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 2849
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 80716
Kartof (ton, 2015) 10879
Tərəvəz (ton, 2015) 22040
Bostan məhsulları (ton, 2015) 5001
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 20182
Üzüm (ton, 2015) 4015
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 72606
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 295582
Quşlar (ədəd, 2015) 265302
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı oguz-ih.gov.az
Ətraflı
Ordubad
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ordubad rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi  
Əhali (min nəfər, 2014) 48,8
Ərazi (min kv.km.) 0,98
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
Təbii artım (nəfər, 2014) 459
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1070
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 28,64
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    5631
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,8
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 8278,3
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4140,3
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 16939,3
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 54041,7
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1444,4
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8592,8
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 6680
Kartof (ton, 2015) 8417
Tərəvəz (ton, 2015) 4503
Bostan məhsulları (ton, 2015) 277
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 1583
Üzüm (ton, 2015) 136
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 9254
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 65216
Quşlar (ədəd, 2015)  
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı ordubad-ih.nakhchivan.az
Ətraflı
Saatlı
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Saatlı rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 25.05.1943
Əhali (min nəfər, 2014) 101,8
Ərazi (min kv.km.) 1,18
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 182
Təbii artım (nəfər, 2014) 1640
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   8.560
Yerli xərclər (min manat, 2015)  19.565
Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5654
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,6
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    13108
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 156,12
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 20
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 49
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 57
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 120
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 11006
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3163
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 8,6
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 263,2
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 33
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 880
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1880
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 142,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4712,3
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24506
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 194,5
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 41548,2
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 618
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7301
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5220
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 81210
Kartof (ton, 2015) 7693
Tərəvəz (ton, 2015) 20123
Bostan məhsulları (ton, 2015) 94929
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9556
Üzüm (ton, 2015) 1814
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 66684
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 103034
Quşlar (ədəd, 2015) 282306
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı saatli-ih.gov.az
Ətraflı
Sabirabad
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Sabirabad rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 167,5
Ərazi (min kv.km.) 1,47
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 170
Təbii artım (nəfər, 2014) 2884
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   10.743
Yerli xərclər (min manat, 2015)  27.307
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7154
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 37,61
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    18831
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,08
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 22
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 85
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 58
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 9
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 173
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 6891
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4567
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 14
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 263,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 392
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1035
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3346,4
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 190
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 6529,1
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 40222,7
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 314,3
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 52003,2
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 21
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1226
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 16156
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 9238
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 84403
Kartof (ton, 2015) 15956
Tərəvəz (ton, 2015) 44580
Bostan məhsulları (ton, 2015) 68195
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 16460
Üzüm (ton, 2015) 1246
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 115413
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 204378
Quşlar (ədəd, 2015) 1061282
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sabirabad-ih.gov.az
Ətraflı
Sədərək
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Sədərək rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi  
Əhali (min nəfər, 2014) 15,4
Ərazi (min kv.km.) 0,16
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
Təbii artım (nəfər, 2014) 157
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 692
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 20,57
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    1953
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,64
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4318,4
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1474,3
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 4229,9
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 22931,7
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 454,4
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 796
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 6685
Kartof (ton, 2015) 1815,4
Tərəvəz (ton, 2015) 4881,7
Bostan məhsulları (ton, 2015) 2124,1
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 488
Üzüm (ton, 2015) 1291
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 2764
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 15894
Quşlar (ədəd, 2015)  
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sederek-ih.nakhchivan.az
Ətraflı
Salyan
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Salyan rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 131,8
Ərazi (min kv.km.) 1,6
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 126
Təbii artım (nəfər, 2014) 1997
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   8.516
Yerli xərclər (min manat, 2015)  25.147
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5901
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,44
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    16535
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 153,79
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 55
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 49
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 7
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 111
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 23
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 48582
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 7646
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 15,6
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 283,6
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 122
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 752
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2540,6
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 155
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 5207,4
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 44416,9
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 184,1
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 50253,3
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 2
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1184
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 34210
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 8589
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 55222
Kartof (ton, 2015) 3619
Tərəvəz (ton, 2015) 13169
Bostan məhsulları (ton, 2015) 12603
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 2697
Üzüm (ton, 2015) 4821
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 62756
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 185780
Quşlar (ədəd, 2015) 659761
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı salyan-ih.gov.az
Ətraflı
Samux
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Samux rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 18.02.1992
Əhali (min nəfər, 2014) 55,6
Ərazi (min kv.km.) 1,45
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 362
Təbii artım (nəfər, 2014) 654
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.892
Yerli xərclər (min manat, 2015)  13.419
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3108
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,8
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8060
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 153,1
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 35
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 26
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) -
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 70
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 11
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 4314
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3604
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 5,8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 252,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 13
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1039
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1177,2
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 76
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2811,9
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 18187,3
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 160
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 8678,5
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 424
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 8407
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 4388
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 30474
Kartof (ton, 2015) 11534
Tərəvəz (ton, 2015) 9282
Bostan məhsulları (ton, 2015) 5062
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 13679
Üzüm (ton, 2015) 7065
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 21241
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 168487
Quşlar (ədəd, 2015) 246145
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı samux-ih.gov.az
Ətraflı
Şabran
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şabran rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 56,3
Ərazi (min kv.km.) 1,09
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 122
Təbii artım (nəfər, 2014) 742
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.732
Yerli xərclər (min manat, 2015)  12.136
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2800
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,78
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    7153
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,41
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 47
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 44
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 4
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
  İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 46
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 7831
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2257
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 6,4
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 324,3
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 157
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1121
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1067,8
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 61,9
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1427
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 12872
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 45,9
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 48116,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 571
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6575
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 3159
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 25364
Kartof (ton, 2015) 487
Tərəvəz (ton, 2015) 6587
Bostan məhsulları (ton, 2015) 30
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 4333
Üzüm (ton, 2015) 1306
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 23858
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 47598
Quşlar (ədəd, 2015) 1770992
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı shabran-ih.gov.az
Ətraflı
Şahbuz
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şahbuz rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi  
Əhali (min nəfər, 2014) 24,6
Ərazi (min kv.km.) 0,84
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
Təbii artım (nəfər, 2014) 228
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 292
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 22,49
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    3776
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 155,55
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 10459,1
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2034,8
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 9478,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 28810,9
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1068,4
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 4487,1
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 4442,9
Kartof (ton, 2015) 6883
Tərəvəz (ton, 2015) 4816
Bostan məhsulları (ton, 2015) 69,7
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 4718
Üzüm (ton, 2015) 158
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 21032
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 112145
Quşlar (ədəd, 2015)  
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sahbuz-ih.nakhchivan.az
Ətraflı
Şəki
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şəki rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 181
Ərazi (min kv.km.) 2,43
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 305
Təbii artım (nəfər, 2014) 1979
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   21.238
Yerli xərclər (min manat, 2015)  38.780
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 8748
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,3
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    26244
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 157,08
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 61
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 98
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 65
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 16
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 8
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 182
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 26
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 20938
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 9933
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 21
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 249,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 250
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 2090
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 3130,8
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 266,2
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 2835,6
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 67280,4
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 100,6
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 35747,8
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 14
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1562
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 21536
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 15490
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 80716
Kartof (ton, 2015) 10879
Tərəvəz (ton, 2015) 22040
Bostan məhsulları (ton, 2015) 5001
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 20182
Üzüm (ton, 2015) 4015
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 72606
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 295582
Quşlar (ədəd, 2015) 265302
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı sheki-ih.gov.az
Ətraflı
Şəmkir
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şəmkir rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 1930
Əhali (min nəfər, 2014) 207
Ərazi (min kv.km.) 1,66
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 399
Təbii artım (nəfər, 2014) 2996
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   11800
Yerli xərclər (min manat, 2015)  41001
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 10177
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,23
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    27060
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 148,28
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 52
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 80
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 70
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 12
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 136
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 17
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 17969
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 10635
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 16,3
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 282,4
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 269
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 3536
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 4732
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 277,7
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4253
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 74950
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 158,3
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 162905,5
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 17
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 2290
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 26024
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 20696
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 70496
Kartof (ton, 2015) 108447
Tərəvəz (ton, 2015) 122082
Bostan məhsulları (ton, 2015) 5752
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 60116
Üzüm (ton, 2015) 21964
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 61053
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 288375
Quşlar (ədəd, 2015) 1021777
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı shamkir-ih.gov.az
Ətraflı
Şərur
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şərur rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi  
Əhali (min nəfər, 2014) 112,3
Ərazi (min kv.km.) 0,87
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
Təbii artım (nəfər, 2014) 1201
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 3265
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 22,12
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    11844
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 149,37
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 85827,5
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 10918,2
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 44061,6
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 72605,4
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1939,2
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 13258,5
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 32262,5
Kartof (ton, 2015) 10002
Tərəvəz (ton, 2015) 19597
Bostan məhsulları (ton, 2015) 5266
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 16218
Üzüm (ton, 2015) 1318
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 34140
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 119845
Quşlar (ədəd, 2015)  
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı serur-ih.nakhchivan.az
Ətraflı
Şuşa
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şuşa rayonu
Ümumi Məlumat  
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 32,1
Ərazi (min kv.km.) 0,31
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 373
Təbii artım (nəfər, 2014) 452
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   1.466
Yerli xərclər (min manat, 2015)  7.635
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1129
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 32,65
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    3859
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 158,97
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) -
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 22
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 20
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 2
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 13
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2478
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 2,3
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 286
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 36
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 111
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 960
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 4
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 4467
Kartof (ton, 2015) 22
Tərəvəz (ton, 2015) 371
Bostan məhsulları (ton, 2015) 722
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 50
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 3995
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 35987
Quşlar (ədəd, 2015) 14793
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı shusha-ih.gov.az
Ətraflı
Tərtər
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Tərtər rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 27.01.1934
Əhali (min nəfər, 2014) 101,8
Ərazi (min kv.km.) 0,96
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 332
Təbii artım (nəfər, 2014) 781
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.834
Yerli xərclər (min manat, 2015)  16.732
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4926
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,19
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10348
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 152,86
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 28
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 47
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 42
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 1
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 69
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 10
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 6339
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 6516
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 231,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 500
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1235
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1510,1
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 115,9
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3278,2
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24315,2
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 163,3
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 13068,9
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 5
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 477
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 7831
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5198
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 40318
Kartof (ton, 2015) 5970
Tərəvəz (ton, 2015) 12239
Bostan məhsulları (ton, 2015) 17
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 8072
Üzüm (ton, 2015) 842
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 26162
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 71918
Quşlar (ədəd, 2015) 259413
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı terter-ih.gov.az
Ətraflı
Ucar
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Ucar rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 24.01.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 84,1
Ərazi (min kv.km.) 0,83
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 234
Təbii artım (nəfər, 2014) 1200
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   4.605
Yerli xərclər (min manat, 2015)  16.320
Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 5137
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,32
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10460
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 150,08
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 22
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 45
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 40
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 4
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 73
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 9
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 3186
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2874
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 7,2
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 252,5
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 26
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 775
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1545,1
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 104,4
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 3236,1
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 24526,4
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 135,7
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 85401,5
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 12
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1549
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 6195
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 5217
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 27348
Kartof (ton, 2015) 4729
Tərəvəz (ton, 2015) 15944
Bostan məhsulları (ton, 2015) 2265
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 14823
Üzüm (ton, 2015) 697
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 59025
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 54979
Quşlar (ədəd, 2015) 516970
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı ucar-ih.gov.az
Ətraflı
Yardımlı
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Yardımlı rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 63,3
Ərazi (min kv.km.) 0,67
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 286
Təbii artım (nəfər, 2014) 1072
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.148
Yerli xərclər (min manat, 2015)  14.892
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7402
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 26,22
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    8120
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 142,2
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 3
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 80
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 45
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 3
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 62
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 6
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 676,5
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 2315
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 4,7
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 294
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 107
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 319
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1160,3
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 46,9
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 1451
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 13700
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 0,1
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 22510
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 3
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 420
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 2245
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 1744
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 8048
Kartof (ton, 2015) 7706
Tərəvəz (ton, 2015) 2000
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 513
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 28330
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 81264
Quşlar (ədəd, 2015) 122014
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı yardimli-ih.gov.az
Ətraflı
Yevlax
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Yevlax rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 05.02.1935
Əhali (min nəfər, 2014) 124,6
Ərazi (min kv.km.) 1,47
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 287
Təbii artım (nəfər, 2014) 1309
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   14.816
Yerli xərclər (min manat, 2015)  23.681
 Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 7789
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 31,8
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    18427
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 147,48
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 25
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 57
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 46
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 2
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 5
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 14
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 21414
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 7761
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 14,8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 267,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 432
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1529
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 2377,4
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 256,3
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 7131
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 48365,1
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 193,8
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 113071,6
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 10
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 1938
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 23206
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 9018
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 39767
Kartof (ton, 2015) 2328
Tərəvəz (ton, 2015) 5947
Bostan məhsulları (ton, 2015) 2968
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 9608
Üzüm (ton, 2015) 2261
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 73511
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 196956
Quşlar (ədəd, 2015) 395233
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı yevlax-ih.gov.az
Ətraflı
Zəngilan
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Zəngilan rayonu
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 08.08.1930
Əhali (min nəfər, 2014) 42,7
Ərazi (min kv.km.) 0,73
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 385
Təbii artım (nəfər, 2014) 501
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   2.300
Yerli xərclər (min manat, 2015)  9.772
Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1191
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 29,67
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    5360
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 172,36
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 5
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 35
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 2
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 6
İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 7
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 2
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 3565
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 3,3
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 257,7
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 52
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 143
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014)  
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 2
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 623
Kartof (ton, 2015)  
Tərəvəz (ton, 2015)  
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 1348
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 7022
Quşlar (ədəd, 2015) 6509
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı zengilan-ih.gov.az
Ətraflı
Mingəçevir
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Mingəçevir şəhəri
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 1948
Əhali (min nəfər, 2014) 101,6
Ərazi (min kv.km.) 0,14
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 288
Təbii artım (nəfər, 2014) 1021
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   32.761
Yerli xərclər (min manat, 2015)  32.588
Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 4919
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,89
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    17842
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 156,79
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 21
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 22
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 13
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 8
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 148
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 52
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 226,9
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 9280
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 18,2
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 285,8
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 1568
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1798
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1591,5
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 215,7
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 5.639,4
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 47970,8
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 947,6
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 151638,3
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 21
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 694
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 29501
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 8331
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 37
Kartof (ton, 2015) 8
Tərəvəz (ton, 2015) 73
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 85
Üzüm (ton, 2015) 126
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 2517
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 2568
Quşlar (ədəd, 2015) 5268
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı mingechevir-ih.gov.az
Ətraflı
Şirvan
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Şirvan şəhər ə/d 
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 1954-cü il
Əhali (min nəfər, 2014) 82,9
Ərazi (min kv.km.) 0,07
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 113
Təbii artım (nəfər, 2014) 1022
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   17.406
Yerli xərclər (min manat, 2015)  16.827
Sosial Göstəricilər  
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 2892
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 42,69
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    10102
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 165,98
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 6
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 16
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 9
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 3
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 5
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 184
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 44
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 336
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 4842
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 16,8
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014) 379,6
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014) 706
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014) 1198
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014) 1377,4
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014) 170,1
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 4762,4
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 35401,6
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014) 657,3
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 17023,1
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014) 25
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 424
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 26918
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014) 6987
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 1
Kartof (ton, 2015) 33
Tərəvəz (ton, 2015) 496
Bostan məhsulları (ton, 2015) 16
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 43
Üzüm (ton, 2015) 63
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 2860
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 12190
Quşlar (ədəd, 2015) 196000
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı shirvan-ih.gov.az
Ətraflı
Xankəndi
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Xankəndi şəhər ə/d 
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi 07.07.2023
Əhali (min nəfər, 2014) 55,5
Ərazi (min kv.km.) 0,01
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 329
Təbii artım (nəfər, 2014) 65
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015)  
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015)  
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)     
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015)  
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014)  
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014)  
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014)  
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014)  
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014)  
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014)  
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015)  
Kartof (ton, 2015)  
Tərəvəz (ton, 2015)  
Bostan məhsulları (ton, 2015)  
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015)  
Üzüm (ton, 2015)  
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015)  
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015)  
Quşlar (ədəd, 2015)  
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı  
Ətraflı
Naxçıvan
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Naxçıvan şəhər ə/d 
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi  
Əhali (min nəfər, 2014) 90,3
Ərazi (min kv.km.) 0,19
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.)  
Təbii artım (nəfər, 2014) 780
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)    
Yerli xərclər (min manat, 2015)   
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 1347
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 27,02
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    12041
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 169,28
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014)  
Kitabxanalar (ədəd, 2014)  
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014)  
Xəstəxanaların (ədəd, 2014)  
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014)  
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 650017,3
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014)  
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014)  
Orta nominal əmək haqqı (manat, 2014)  
Status almış işsizlərin sayı (nəfər, 2014)  
Yeni açılmış iş yerləri (ədəd, 2014)  
Bütün mənzil fondu (min kv.m., 2014)  
Ticarət dövriyyəsi (min manat, 2014)  
İaşə dövriyyəsi (min manat, 2014) 15958,2
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi (min manat, 2014) 59199,3
İstifadə olunan su (mln. kub metr, 2014)  
Tikinti sahəsində  əsas kapitala investisiyalar (min manat, 2014) 609667,2
Tikinti təşkilatlarının sayı  (ədəd, 2014)  
Avtomobillə yükdaşımaları (min ton, 2014) 5769,8
Avtomobillə sərnişin daşımaları (min nəfər, 2014) 46677,1
Avtomobillərin sayı (ədəd, 2014)  
Dənli və dənli paxlalılar (ton, 2015) 3399,1
Kartof (ton, 2015) 345,7
Tərəvəz (ton, 2015) 3281
Bostan məhsulları (ton, 2015) 1965,4
Meyvə və giləmeyvə (ton, 2015) 895
Üzüm (ton, 2015) 107
İri buynuzlu mal-qara (baş, 2015) 3756
Qoyunlar və keçilər (baş, 2015) 18421
Quşlar (ədəd, 2015)  
İcra Hakimiyyətinin veb-saytı ih.nakhchivan.az
Ətraflı
Gəncə
-
İnzibati rayon və şəhərlərin adları Gəncə şəhər ə/d 
Ümumi Məlumat   
Yaranma tarixi b.e.ə V əsr
Əhali (min nəfər, 2014) 328,4
Ərazi (min kv.km.) 0,11
Bakı şəhərinədək olan məsafə (km.) 375
Təbii artım (nəfər, 2014) 2351
Yerli gəlirlər  (min manat, 2015)   41.084
Yerli xərclər (min manat, 2015)  65.049
 Sosial Göstəricilər   
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı (nəfər, 2015) 12230
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği (manat, 2015) 35,12
Pensiyaçıların sayı  (nəfər, 2015)    45199
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  (manat,  2015) 159,6
Məktəbəqədər təhsil  müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 43
Əyani ümumtəhsil müəssisələrinin sayı  (ədəd, 2014) 49
Kitabxanalar (ədəd, 2014) 28
Mehmanxana və otel tipli müəssisələrin sayı (ədəd, 2014) 8
Xəstəxanaların (ədəd, 2014) 19
 İqtisadi Göstəricilər  
Kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 433
Sənaye Müəssisələrinin sayı (ədəd, 2014) 125
Sənaye məhsulunun həcmi (min manat, 2014) 199326
Ali təhsillilərin sayı (nəfər, 2014) 43280
Muzdla işləyənlərin sayı (min nəfər, 2014) 47,6
Orta nominal əmək haqqı (ma